Våra rådgivare

Utforska vår rådgivarlista för att hitta den rådgivare som bäst passar dig och de utmaningar och möjligheter som ditt företag står inför – eller låt oss hjälpa dig hitta den perfekta matchningen.

Rådgivningssessionerna är 60 minuter långa och de kostar 3 995 kr ex moms (eller 1 företagskredit).
Rådgivare markerade Executive Expertise debiteras 11 995 kr för 90 minuter (eller 3 företagskrediter).

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Inspirerar till att förstå och forma framtiden
 • Strategi, innovation och transformation
 • AI & digitalisering för en hållbar värld
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Ledarskap få det att fungera i vardagen
 • Kommunikation: ledarskapets retorik
 • Gå från ord till handling – besvara ditt hur!
Läs mer och boka

 • Bygga framgångsrika innovativa team
 • Innovation och design
 • Produktutveckling (mjuk- och hårdvara) 
Läs mer och boka

 • Pionjär sedan -92 inom karriär och coaching i Sverige
 • Retention & Engagement – nöjda, produktiva medarbetare som stannar
 • Strategisk Branding av ledning, bolag & medarbetare
Läs mer och boka

 • Kommunala och politiskt styrda organisationer
 • Högpresterande ledningsgrupp
 • Senior chefscoachning
Läs mer och boka

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration
Läs mer och boka

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar
Läs mer och boka

 • Skicklig strateg som i en konservativ bransch byggt nya innovativa lösningar som marknaden tar efter.
 • Förmåga att snabbt få ett helikopterperspektiv, bena upp problem och skapa strukturer.
 • Enveten nyfikenhet i att förstå saker och därigenom sätta organisationen i förarsätet
Läs mer och boka

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • Cirkulär ekonomi
 • Kommunikation
Läs mer och boka

 • Agerbar datadriven fakta
 • Analys People Data
 • Förändringsledning
Läs mer och boka

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Lärande och Utbildning
 • Ledarskap
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Kultur och Ledarskap
Läs mer och boka

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare
Läs mer och boka

 • Affär
 • Framtidsscenarios och trender
 • Omvärldsbevakning
Läs mer och boka

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR
Läs mer och boka

 • Hitta kraften i den kollektiva intelligensen där människor hjälps åt
 • Entreprenör- och Intraprenörskap
 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda – jag har metoder och verktyg som funkar!
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • PR/ Media
 • Presentationsteknik
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Beslutsfattande
 • Juridik
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval
Läs mer och boka

 • Livsbalans – genom fokus på de insatser som ger störst effekt såväl hemma som på arbetet
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hur du får barnen att lyssna – och prata
Läs mer och boka

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus
Läs mer och boka

 • Mergers and Acquisitions (M&A) utifrån HR-kompetens
 • Utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapat hållbara resultat
 • Konkreta metoder för att identifiera låg- och högriskmoment genom hela transformationsfasen
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbete
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation
Läs mer och boka

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke
Läs mer och boka

 • Framtidens HR
 • Digitaliserade arbetsplatser
 • HR + AI
Läs mer och boka

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete
Läs mer och boka

 • Bygga förändringstrygga organisationer
 • Kom igång med AI!
 • Tillitsfullt samarbete
Läs mer och boka

 • Digitala möten – hur skapa energi och engagemang med rätt planering och genomförande
 • Leda på distans – strategi och verktyg för ledarskap som fungerar på distans
 • Moderator – att leda möten med energi och engagemang proffsigt och genomtänkt
Läs mer och boka

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap
Läs mer och boka

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap
Läs mer och boka

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system
Läs mer och boka

 • Förändringsarbete
 • Ledarskap
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Entreprenör: Startar bolag och drar dem hela vägen
 • Omvärldsbevakning: intresse och näsa för trender/affärsidéer
 • Strategiexekvering, att gasa hela bolaget – få med sig alla
Läs mer och boka

 • Psykologisk trygghet
 • Happy Ship
 • Effektivt samarbete
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering
Läs mer och boka

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt
Läs mer och boka

 • Modigt ledarskap
 • Skapa teamkänsla och samhörighet
 • Ta ditt sälj till en ny nivå
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad
Läs mer och boka

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation
Läs mer och boka

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team
Läs mer och boka

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk
Läs mer och boka

 • Hållbar livsstil
 • Kost
 • Träning
Läs mer och boka

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma
Läs mer och boka

 • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
 • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
 • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?
Läs mer och boka

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding
Läs mer och boka

 • E-handel
 • Oberoende plattformsval
 • Relevanta KPI’er
Läs mer och boka

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap
Läs mer och boka

 • Ledarskap – utmaningar i ledarrollen, ledarskapsbehov för situation, grupp och individ
 • Grupputveckling – gruppdynamik, kommunikation, tillskapande, psykologisk trygghet
 • Konflikthantering – medling och konfliktlösning, förebyggande, kompetensutveckling i ämnet
Läs mer och boka

 • Beslut under osäkerhet
 • Beslutsfällor och beslutsmöjligheter
 • Få människor och organisationer att våga mer/ hållbarhet/ hälsa
Läs mer och boka

 • Hållbar hälsa för mer energi och tydligare prioritering
 • Beteendeförändring som skapar inre trygghet och självtillit
 • Gränssättning och glasklar kommunikation
Läs mer och boka

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen
Läs mer och boka

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare
Läs mer och boka

 • Strategisk förändringsledare med fokus på kund, medarbetare, resultat och hållbarhet
 • Innovationsdriv inom marknad-, produkt- och affärsutveckling
 • Värderingsstyrt, decentraliserat och prestationsbaserat ledarskap
Läs mer och boka

 • Påvisa kostnadsbesparingar och ROI med investeringar i ny teknik och digitalisering.
 • Led och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Led i hybrida organisationer och framtidens digitala arbetsplatser
Läs mer och boka