Martin Högenberg

Nyfiken innovationsledare som skapar användarcentrerade värden för morgondagens affärer

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Behöver du någon som vågar, har kunskap och erfarenhet att börja nysta i och lösa knuten som kan uppstå i en förnyelseprocess och som också ger ett tydligt resultat? Martin hjälper er att glänta på dörren till de riktigt stora frågorna och låter er öva på att lösa utmaningar hellre än att släcka bränder. Ponera att du har Mount Everest framför dig. Vad gör du för att komma upp till toppen? Du börjar träna, annars kommer du inte att klara det. Du kan till och med dö. Förändringsresor innehåller ofta friktion och utmaningar och Martin duckar inte för de svåraste frågorna. För som han beskriver fokuserar många på det de ser de kan lösa.

Expert och konsult inom

 • Hitta kraften i den kollektiva intelligensen där människor hjälps åt
 • Entreprenör- och Intraprenörskap
 • Skapa förmågor att hantera det oförutsedda – jag har metoder och verktyg som funkar!

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Martins största bedrifter

 1. Skapat en virtuell innovationscoach, en digital assistent för medarbetares idéer och förslag. Den digitala coachen leder människan så att idéer landar på ett sätt de kan tas emot effektivt. Problemet på företag är inte att det saknas idéer. Problemet är hur man smart och effektivt kan hantera alla bra idéer.
 2. Skapat stabila strukturer och implementera smarta verktyg som lever länge genom att få samman en organisation och koppla samman människor. Martin ledde området som utvecklades mest av deras 13 huvudområden under tre års tid.
 3. Martin gick från universitetsstudier till att leda projekt som var del i att Växjö av BBC utsågs till Europas Grönaste stad. Sedan har han hållit fast i kraften att påverka människors beteende för att bli relevant i framtiden.

Martins övertygelser

 1. Innovationsresan är inget hokus pokus andra har uträttat tidigare. Innovation är träning, disciplin och struktur.
 2. Människor är olika och vi måste förstå varandra för att komma framåt och utvecklas. Vikten av att vilja förstå varandra.
 3. Människor vill hjälpas åt när vi skapar en mening åt dem. Den kollektiva intelligensen.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Martin

Hållbarhet, energi och innovation är grundpelare när Martin Högenberg hjälper företag att genomföra en förändringsresa. Han angriper helst de största utmaningarna där han har en förmåga att lösa upp det mest komplexa av problemnystan steg för steg. Däremot, gör han inget i ensam majestät. Martins signum är att en effektiv, lyckad och bestående förändringsresa görs centrerad kring människorna som vid rätt förutsättningar vill hjälpas åt.

Redan från barnsben var han en nyfiken ’fixare’ men den professionella resan började som drifttekniker inom energifrågor i hemstaden Växjö. Det vill säga, en problemlösare. Efter universitetsstudier inom energi och miljö tilldelades han uppdrag som projektledare i ett EU-projekt, och när Växjö av BBC år 2007 utnämndes som Europas grönaste stad fick Martin resa ut i Europa och berätta hur framgångssagan var möjlig. Det handlar om att förändra beteenden hos människan, och; att engagera hävdar Martin. Vi kan drömma och visualisera men måste skapa lösningar och testa dem. Slutresultatet ska vara människor som utropar: ’Jag älskar det!’

Martins glöd för utveckling och att förnya började tidigt och har fortsatt genom hela karriären. Han har varit med i en mängd förändringsresor på företag av varierande storlek. Exempelvis har Martin varit involverad som innovationsansvarig för CGI Skandinavien och har även hjälpt företag som Cevt – ett innovationscenter inom Geely, Trafikverket och MTR på framgångsrika förändringsresor. Sedan 2018 utbildar han framtidens innovatörer på IHM Business School och håller i avsnitten för Innovation och Förändringsledning för FEI VD kompetens.

Behöver du någon som vågar, har kunskap och erfarenhet att ta sig an det mest snåriga – och genom att lösa den knuten ger ett stort resultat? Martin talar inte om science fiction men enkla och tillsynes självklara lösningar. Han gör liknelsen med att bestiga världens högsta berg. ’Du har Mount Everest framför dig. Vad gör du för att komma upp dit? Du börjar träna, annars kommer du inte att klara det. Du kan till och med dö.’ Han beskriver vikten av att inte bara släcka bränder utan att kontinuerligt träna på att lösa saker. I detta skapar han strukturer som kan börja användas omgående och som lever kvar i företagets kommande utvecklingsarbeten.

Förändringsresor innehåller ofta friktion och utmaningar och Martin duckar inte för de svåraste frågorna. För som han beskriver ’många fokuserar på det de ser de kan lösa’, där Martin istället går igång på de verkligt stora utmaningarna. Som ett gammalt minne från när Växjö var utan värme där han med ett skratt och utan vidare detaljer sammanfattar situationen som att ’Det är roligast att lösa problem som verkligen betyder något’.

Teknik, innovation och effektivitet är inget utan människan enligt Martin och allt har sin grund i hållbarhet. Konsten är att hitta vilken effekt du vill få på människan. Det är här kulturen i ett företag kommer in i bilden. Att skapa ett ledarskap där vi vill hjälpas åt. Innovation gör man för att man vill vara annorlunda, vill vara bättre än någon annan och för att vilja hjälpa människor. Företag finns för att de skapar värde för människan i samhället.

Expertis

Video

Media

Artiklar

Bloggar

Följ Martin