Pernilla Nissler

Förändringsledare som driver förändring genom människor och kultur

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Pernilla är en engagerad ledare som engagerar! Med utåtriktat resultatdriv leder hon med med ett personligt engagemang som bygger starka kundfokuserade team. Hon är övertygad om att bra ledarskap resulterar i högt medarbetarengagemang och att det är en förutsättning för extraordinära resultat. Att få driva förändring genom människor och kultur då trivs Pernilla som bäst.

Expert och konsult inom

 • Förändringsledare – genom människa och kultur
 • Transparent ledarskap – för att våga växa
 • Resultatsdrivet och empatiskt affärstänk

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Pernillas största bedrifter

 1. Tele2 och TDC-förvärvet – ansvarade för att slå samman två konkurrerande bolag med fokus på att integrera tekniktransformation, arbetssätt och kultur samt förhållningssätt till affär, kund och medarbetare.
 2. Ledde Blocket tillbaka till tillväxt genom ny strategi och förnyelse av företagskulturen.
 3. Framtidssäkrade Skincitys affär genom sammanslagningen med Kicks och bildandet av Kicks Group.

Pernillas övertygelser

 1. Walk the talk – all förändring börjar på toppen. Levandegör förändringen med ditt eget ledarskap. Sätt ut riktningen, var transparent och ge mandat till dina medarbetare så skapas förutsättningar för engagerade medarbetare, som i sin tur skapar hållbara affärsmässiga resultat.

 2. Somna med gott ledarskapssamvete – oavsett omständigheter, var alltid en transparent och empatisk ledare.
 3. Våga fatta tuffa beslut- vissa beslut kan vara jobbiga att såväl fatta som att exekvera, men i allra högsta grad nödvändiga. Våga göra det!

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Pernilla

Pernilla är en förändringsledare. Med utåtriktat resultatdriv leder hon med med ett personligt engagemang som bygger starka kundfokuserade team. Hon är övertygad om att bra ledarskap resulterar i högt medarbetarengagemang och att det är en förutsättning för extraordinära resultat. I detta trivs hon – att driva förändring genom människor och kultur. Pernilla är en engagerad ledare som engagerar!

Hennes ledarskap förlitar sig på ett ramverk bestående av att ta ansvar och mod som enligt enligt henne skapar magi när det uppstår en sweet spot mellan dessa två. Som ledare är man den som går igenom processer och fattar beslut om övergripande förändringar, expansioner och neddragningar. Detta kräver mod att våga genomföra.

Pernilla har flera års erfarenhet av att hantera just komplexa situationer i stora organisationer med förvärv, fusioner, integrering, omställningar och expansioner. Inte att förglömma, allt vad det innebär att vara avsändare av såväl positiva som negativa besked samt hantering av tuffa samtal.

Expertis

 • Bolagsförvärv
 • Expandering
 • Integrering
 • Konflikthantering
 • Kundnytta
 • Medarbetarengagemang
 • Tekniktransformation
 • Tydlighet och transparens
 • Tydligt ledarskap
 • Uppskalning av bolag

Media

Podcasts

Följ Pernilla