Julia Strandberg

Expert på inkludering, jämställdhet och mångfald.
Grundare av Inkluderingsbyrån.

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Julia är ditt bollplank när det kommer till  inkludering, jämställdhet och mångfald och hur det påverkar organisationer och leder till ökad tillväxt. Frågor som aldrig varit mer aktuella än nu. Hon kan berätta om de verkliga vinsterna när dessa frågor tas på allvar. Hon är inte rädd att ta tag i den frustration som så ofta finns kring inkluderings- och jämställdhetsproblematik. 

Expert och konsult inom

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Julias största bedrifter

 1. Föreläsare i många sammanhang bland annat; Forum för jämställdhet och Almedalsveckan tillsammans med Dagens Industri.
 2. Har drivit jämställdhetsprojekt där bolaget ökade från 5 procent kvinnor till hela 40 procent på bara två år. De nådde ambitiösa tillväxtmål tack vare fokus på ledarskap och kultur. 
 3. Startat och driver Inkluderingsbyrån.

Julias övertygelser

 1. Magi uppstår när vi utmanar varandra med olika perspektiv.
 2. Kultur, inkluderande ledarskap och tillit är kritiskt för företags överlevnad.
 3. Organisationer där medarbetare är ambassadörer och känner tillit har bäst förutsättningar för tillväxt.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Julia

Julia är ditt bollplank när det kommer till  inkludering, jämställdhet och mångfald och hur det påverkar organisationer och leder till ökad tillväxt. Frågor som aldrig varit mer aktuella än nu. Hon kan berätta om de verkliga vinsterna när dessa frågor tas på allvar. Hon är inte rädd att ta tag i den frustration som så ofta finns kring inkluderings- och jämställdhetsproblematik. 

Organisationer som arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för alla medarbetare presterar bättre, vilket leder till ökad konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. Det är en utmaning att veta vad som behöver göras, vilka möjligheter som finns och vilken strategi som fungerar. Här ger Julia nya perspektiv, och går till botten med frågor som berör strukturer och stereotyper.

Hon sätter sig snabbt in i verksamheter och kopplar inkluderings- och jämställdhetsfrågorna till vilket ledarskap och kommunikation som behövs. Alltid med målet att skapa en långsiktigt hållbar företagskultur som i sin tur ger högre lönsamhet.

Julia vet vilka de vanligaste utmaningarna är när vi ska arbeta strategiskt med inkludering. Hon arbetar med bias, eller våra subjektiva tolkningar, och hur det påverkar hur beslut fattas. När snabba beslut tas grundas de ofta på automatiska systemet i hjärnan som gör att vi inte alltid fattar de smartaste utan snabbaste besluten. Ett exempel är att ”lika gillar lika”, vilket gör att det är enkelt och tryggt att exempelvis anställa de som liknar dig själv. Här kan Julia utmana och gör det gärna. Ett favoritämne är fördomsfri rekrytering. 

Hennes snabba karriär inleddes med en master i organisationskommunikation. Hon har också studerat ledarskap, organisationsutveckling och jämställdhet. Hon har haft olika roller inom marknad och kommunikation, jobbat med kultur, ledarskap och coachning. Hon har en förkärlek för snabbväxande bolag och idag är hon en ofta anlitad föreläsare och driver det egna bolaget Inkluderingsbyrån. 

Intresset för inkludering och jämställdhet har alltid funnits med i allt hon gjort. Hon har växt upp i en frikyrklig miljö, där hon tidigt fick en inblick i hur maktstrukturer kan missbrukas. Hon fick uppleva utanförskap, hederskultur och hur felaktigt använd kommunikation påverkar människor. Idag har hon lämnat den frikyrkliga verksamheten. 

Som person är hon nyfiken, engagerad och inkluderande. Hon är en naturlig ledare som ser och tar tillvara andras kunskap. Hon är utåtriktad, varm och inlyssnande innan hon kommer med råd och stöd. 

Julia är väldigt uppskattad för att hon får andra att se en större värld.

Expertis

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding
 • Framgångsrik rekrytering
 • Inkludering
 • Innovativa team
 • Internkommunikation
 • Jämställdhet och mångfald
 • Kulturförändring
 • Ledarskap
 • Öka medarbetarengagemang och stolthet
 • Självledarskap
 • Skapa kulturer som gör att vi attraherar och behåller medarbetare
 • Skapa starka varumärken
 • Skapa team med innovationskraft
 • Tillitsfulla organisationer
 • Tillväxt och ökad omsättning med Inkludering

Video

Media

Artiklar

Följ Julia