Magnus Åström

Expert inom säkerhetsledarskap och krisberedskap

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Före detta pilot och kapten som efter sju år som flygchef för Nordens största flygambulansoperatör sadlat om till att stötta och utveckla chefer inom bland annat säkerhetsledarskap, säkerhetskultur och krisberedskap. Oavsett roll har Magnus målmedvetenhet, starka värderingar och empatiska ledarskapsstil gjort honom till en uppskattad ledare och kommunikatör.

Expert och konsult inom

 • Säkerhetsledarskap & säkerhetskultur
 • Krisberedskap
 • Ledarskap

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Magnus största bedrifter

 1. Resan från pilot till flygchef för Nordens största flygambulansoperatör med ansvar för 15 baser och ca 150 piloter i en verksamhet som är aktiv dygnet runt under årets alla dagar.
 2. Hantering av ett helikopterhaveri som ledare för krishanteringen där erfarenheten av tydligt ledarskap och kommunikation visade sig väldigt användbar.
 3. Ständig utveckling genom utmaning – professionellt bland annat med uppstart av verksamhet för ledarskapsutveckling, privat bland annat via bedrifter som att springa ett fjällmaraton.

Magnus övertygelser

 1. För att kunna leda andra effektivt och hållbart behöver du först leda dig själv.
 2. Vi gör inte det vi kan, utan det vi tror att vi kan.
 3. En förberedd organisation är en tryggare organisation.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Magnus

Efter att ha flugit passagerare runt hela Europa med kommersiellt flyg blev det sedan en lång karriär inom ambulansflyget för Magnus, först som pilot i nio år och sedan som flygchef med ansvar för 15 baser och ca 150 piloter. Den röda tråden har genom karriären varit ett positivt resultatfokus, inte minst inom säkerhet. Omfamnar man som ledare till fullo ett säkerhetstänk i allt man gör kan man skapa en företagskultur som gör detsamma, menar han.

Som ledare är Magnus empatisk och värderingsstyrd, som också lägger stort fokus på rak och tydlig kommunikation, speciellt vid ledning av andra ledare där delegering måste ske på ett effektivt sätt. Hans fokus på struktur och organisation var avgörande och oerhört uppskattat under hans långvariga arbete i en bransch där liv står på spel, inte minst när han vid ett helikopterhaveri fick kliva in och sköta krishanteringen.

En framgångsrik organisation är enligt Magnus den där medarbetare känner sig engagerade och motiverade, något som hänger på bra ledarskap. För att skapa en stark och värderingsdriven företagskultur anser han att ledare själva måste leva upp till värderingarna i allt från de små informella samtalen till de stora besluten.

Magnus brinner för utveckling – sin egen och andras. Ändamålet som ska uppfyllas må vara viktigt, men ännu viktigare är resan dit samt utvecklingen man upplever och den man blir längs vägen. Han pushar ständigt gränserna för vad som är möjligt, bland annat när han springer terräng eller ett maraton i fjällen, och har ett oerhört driv som han kombinerar med sin enormt breda ledarskapserfarenhet för att coacha och utveckla ledare.

Expertis

 • Effektiv kommunikation
 • Empatiskt ledarskap
 • Krishantering
 • Målplanering
 • Motivation
 • Offentlig verksamhet
 • Säkerhetskultur
 • Säkerhetsledarskap
 • Självledarskap
 • Värderingsstyrt ledarskap

Följ Magnus