Binette Seck

Samtals- och innovationspartner inom ramen för CSR, samt Obama Leader

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Binette är den som verkligen kan skapa trygghet och förståelseför frågor som; inkludering, integration och mångfald. Hon har en förmåga att tänka nytt och är den perfekta innovationspartnern inom CSR. Hon ger nya perspektiv och infallsvinklar som gör att företag och organisationer snabbare kommer fram till vad som behöver göras för att skapa verklig skillnad. Hon gillar att koppla samman det affärsmässiga med samhällsnyttan. Binette utsågs i september, 2021 till Årets IT-kvinna av CGI Sverige.  

Expert och konsult inom

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Binettes största bedrifter

 1. Hon har funnit sitt kall och brinner verkligen för att utbilda ungdomar inom Tech och programmering. Hon ger dem förebilderna, nätverket och kunskap. Hon ger dem tron på att de förtjänar ett bättre liv.
 2. Hon är känd för sin förmåga att zooma ut och se hur allt hänger ihop. 
 3. Hon har blivit utnämnd till de främsta kvinnliga ledarna inom Tech. 

Binettes övertygelser

 1. Inkludering är ingenting du pratar om – det är något du gör. 
 2. Mångfald är första hållplatsen - destinationen är inkludering.
 3. Så länge du är nyfiken och villig att lära dig så går det att bygga in koncept som skapar värde för organisation, relationer och samhället. 

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Binette

Binette är den som verkligen kan skapa trygghet och förståelseför frågor som; inkludering, integration och mångfald. Hon har en förmåga att tänka nytt och är den perfekta innovationspartnern inom CSR. Hon ger nya perspektiv och infallsvinklar som gör att företag och organisationer snabbare kommer fram till vad som behöver göras för att skapa verklig skillnad. Hon gillar att koppla samman det affärsmässiga med samhällsnyttan. Binette utsågs i september, 2021 till Årets IT-kvinna av CGI Sverige.  

Hon berättar och förklara utifrån sina egna erfarenheter och reder tålmodigt ut begreppen. Binette har växt upp i Tensta med föräldrar som båda två har gjort resan som nyanlända akademiker. 

Genom sitt lugna sätt och intresse för andra skapar Binette snabbt en trygg och proffsig känsla i sina samtal. Inga frågor är för stora eller för små. Hon vet att det är många som kämpar och vill mycket inom integration, men har svårt att veta vad som är rätt väg att gå och hur leva inkludering på riktigt.

Snygga bilder och PR kan vi alla få till, men att verkligen våga rekrytera och inkludera de som inte ser ut som oss själva kräver mer. Här hjälper hon gärna till att guida, förklara och komma med konkreta tips för planering och kommunikation. 

Binette har engagerat sig i olika regeringsinitiativ genom att ha arbetat på i Kungliga  Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), jobbat över 15 år inom Tech och IT-branschen. Hon är lärare på Berghs inom Sustainability för programmet ”Advanced Advertising & Design” och har erfarenhet av att vara internationell projektledare. Hon är dessutom utbildad inom exportfrågor, har jobbat som rekryteringskonsult och har en certifiering från Harvard Business School inom Sustainable Business Management. 

En hjärtefråga för Binette är att få ungdomar i utsatta områden att förstå sitt värde. Vi har en enorm kompetensbrist inom Tech och programmering världen över. Här insåg Binette tidigt att det är ett perfekt område där många ungdomar i förorten kan göra en viktig insats och komma in på arbetsmarknaden. Hon driver därför många olika initiativ för att motivera och utbilda ungdomarna. Ett fantastiskt exempel på hur det går att skapa inkludering och samhällsnytta på riktigt. 

Binette går igång lite extra när företagsledningen vågar öppna upp och berätta om de riktiga utmaningarna, hur nivån på deras kunskap om inkludering verkligen är. Ibland handlar det om att tänka igenom hela affärsidén och i andra fall kan det handla om att stärka ledarna i bolaget, göra dem modigare och få alla att förstå vilken källa till kunskap vi har om vi ser alla som de resurser de verkligen är. Här är kommunikation jätteviktigt. Hur företag lever och berättar sin story kan göra hela skillnaden.

Expertis

 • CSR – samhällsnytta (social impact)
 • FNs hållbarhetsmål
 • Hållbart ledarskap
 • Inkludering
 • Inkludering, integration och mångfald
 • Jämställdhet
 • Lärande och inspiration
 • LedarskapInternationella projekt (samhällsnytta)
 • Offentlig verksamhet
 • Strategi

Video

Media

Podcasts

Artiklar

Följ Binette