Executive Expertise

Lennart Käll

Styrelsearbete /rådgivare, tidigare Vd / koncernchef i olika branscher

11 995 kr ex moms, eller 3 företagskrediter för 90 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska
 • ·
 • Norska

Ledarskap handlar alltid om att leda för att skapa, det är en ständig förändringsresa där man aldrig blir färdig! På Wisory uppskattar jag verkligen att ’provtänka’ tillsammans och utmana proaktivt.
Lennart har över 30 års erfarenhet från ledande positioner som Vd och koncernchef inom flera olika branscher. Erfarenheter han generöst delar med sig av i de olika roller han numer är involverad i inom styrelsearbete och som rådgivare. Lennart Käll är även rådgivaren för dig som senior ledare som står inför transformation – oavsett var i karriären eller verksamheten du befinner dig.

Expert och konsult inom

 • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
 • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
 • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte – Executive Expertise

Boka Sveriges ledande rådgivare för 90 minuters fokuserad 1:1-dialog kring dina största ledarskaps- eller affärsutmaningar.

Lennarts största bedrifter

 1. Årets bankchef 2002.
 2. Årets alumn Karlstad universitet 2019.
 3. Skrivit boken 'Bakbunden': och sommarpratare i P1 2017.

Lennarts övertygelser

 1. Se dina jobb som projekt med ett tydligt ägardirektiv/uppdrag.
 2. Tänk P x K = R när du bildar teamet runt dig. Personlighet gånger kompetens ger det bästa resultatet.
 3. Den främsta ledaregenskapen är mod. Mod att hitta nya, effektivare och smartare lösningar, vägval. Mod att ta beslut.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Lennart

Lennart har över trettio års erfarenhet från ledande positioner och som VD och koncernchef inom olika branscher och organisationer. Hans karriär började inom försäkring, vidare till bank och finansvärlden, därefter resebranschen och nu senast på det statligt ägda spelbolaget Svenska Spel.

Lennart har under åren skaffat sig erfarenheter inom startup, fusioner, förvärv, börsbolag, internationell etablering, ägarledda bolag, statligt ägda bolag mm.

Lennart ser varje uppdrag som ett projekt där han antar ledarrollen med ett tydligt start och slutdatum. Är uppdraget tydligt vet man också när man är klar att anta nästa utmaning. Han dras till utmaningar och situationer som är krävande. 

Sedan några år har Lennart gått in i ’andra halvlek’ och bidrar aktivt i flertalet styrelser inom olika branscher och organisationer med sina kunskaper kring bl a förändringsledarskap, kund- och medarbetarutveckling, strategi; att skapa ägarvärde. Konflikt, krishantering och kommunikation är andra ämnen Lennart gärna delar med sig av sin kunskap inom. Krishantering har Lennart erfarenhet av även privat då han 2016 utsattes för ett överfall och kidnappningsförsök kopplat till sin roll som VD för Svenska Spel.

I boken ‘Bakbunden’ delar han med sig om upplevelsen men även om spelberoende, matchfixning, den nya kriminaliteten.

Expertis

 • Ägardirektiv – uppdraget från ägaren måste vara tydligt
 • Är hållbarhet viktigare än vinst?
 • Dashboard med tydliga KPIer
 • Hållbar Tillväxt och Hållbart Arbetsliv – för att vara en attraktiv arbetsgivare
 • Hybridkontor, Hybridkundmöten och Hybridledarskap
 • Karriärplanering – ditt nästa uppdrag. Taktiska tips att värdera
 • Målstyrning – säkrar leverans i linje med den strategiska planen
 • Risk- och successionsplanering – två viktiga frågor för en styrelse och ledares fokus

Video

Media

Böcker

Podcasts

Följ Lennart