Elin Arnell

Affären och människorna – alltid tillsammans!

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska

Elin är beteendevetaren med gedigen kommersiell bakgrund som har fått affären att växa genom att först investera i människorna och kulturen. Hon har bakgrund som VD och olika ledarroller och är van att driva utvecklingsprojekt som involverar och som skapar förutsättningar för ett gemensamt engagemang. Ett lärande arbetssätt är avgörande i snabbföränderlig miljö. Att ge verktyg för att skapa psykologisk trygghet och vägledning för en hållbar arbetssituation brinner hon extra mycket för- inte minst för chefer som ofta är under mycket hög press. Dessutom brinner Elin för digitalisering som på riktigt skapar värde för organisationen och människorna

Expert och konsult inom

 • Skapa förändringsprojekt som involverar, engagerar och som ger resultat! Jag har verktygen
 • Psykologisk trygghet är avgörande i en lärande organisation – hur skapas det?
 • Hälsa och den egna kompassen – få livspusslet att gå ihop

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Elins största bedrifter

 1. Blev VD för Talentech i Sverige efter en sammanslagning av ett flertal bolag. Under dessa tre år ökade engagemang, ledarskap och kultur i kombination med markant ökad tillväxt och fler kunder som stannade och valde att utvecklas och addera nya delar i produktportföljen.
 2. Tidigare delägare och affärsområdeschef på HR- och kommunikationsbyrån Coreworkers. Varit rådgivare för ledningsgrupper och HR-chefer både i privat och offentlig sektor inom områdena transformation, engagemang, ledarskap, Employer Branding, kultur och hållbar arbetsplats.
 3. Elin skriver en livsnjutarplan varje år med kontinuerliga uppföljningar under året. Arbetsliv, tre barn och övriga delar i livet kräver eftertanke och reflektion.

Elins övertygelser

 1. Be om feedback ofta – det finns en sådan kraft både för individer och organisationer med en kultur som är öppen och tar tillvara på olika perspektiv.
 2. Ta reda på vad du behöver för att ha energi över tid. Som ledare finns vi till för så många andra men finns du också till för dig själv?
 3. Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig våga spänna en båge = träna ditt mod.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Elin

Elin brinner för att engagera och leda förändringsprojekt som involverar och som ger förutsättningar för att bygga ett gemensamt engagemang vilket många företag och organisationer strävar efter.

Hon har både jobbat tillsammans med sin egen ledningsgrupp och stöttat andra ledningsgrupper i att utforska och hitta den gemensamma ambitionsnivån, identifiera utmaningar och arbeta fram ett gemensamt gruppkontrakt och ledarförväntningar. Hon vet vikten av att skapa involvering och lärande i företaget för att skapa en gemensam riktning där medarbetarna är med och driver utvecklingen.

Hon har en bakgrund inom HR kombinerat med de kommersiella delarna av företagande och är utbildad beteendevetare. Elin har erfarenhet från roller som VD, affärsutvecklingschef, HR Manager och rekryterings- och utbildningsansvarig. Hon brinner för ämnen som digitalisering, att få fler kvinnor att vilja ha ledande roller och att få ihop helheten i varje företag.

Personligen har hon även insett hur viktigt det är att ha med det individuella perspektivet och att veta vad som är viktigt för sin egen utveckling och välmående. Hon har arbetat fram ett verktyg för detta som hon kallar Livsnjutarplanen. En plan som gör det tydligt både vad du vill prioritera och vad du väljer att inte prioritera i livet just nu. Hon har sett hur detta kompletterar människor och ger en bra riktning på livet både jobbmässigt och privat. En viktig parameter i planen är att skapa mod och utrymme för att följa sin egen kompass vilket också gör det lättare att finnas till för andra.

Elin kan konsten att skapa kraft framåt med och tillsammans med andra. Hon ser potentialen i människor och gillar att tänka möjligheter tillsammans med sina uppdragsgivare och att få tillföra det personliga perspektivet. Elin brinner för affären och människorna – aldrig var och en för sig – alltid tillsammans!

Expertis

 • Alltid med affären och människorna i fokus
 • Att bygga en tillitsfull kultur
 • Digitalisering och stärkt medarbetarskap/ ledarskap
 • Employer branding
 • En lärande organisation och feedbackkultur för att optimera säljresultat
 • Lärande organisation
 • Självledarskap och att behålla energi som ledare
 • Träna ditt mod
 • Utveckla er ambitionsnivå, skapa engagemang och involvera på riktigt

Följ Elin