Våra produkter

Wisory passar alla företag!

Wisory bygger på tillgång till expertis där grundprodukten är 60 minuters videosessioner mellan en ledare och rådgivare baserat på ledarens, eller verksamhetens, behov och målbild. Sessionerna kan kombineras utifrån era behov för att skapa den ultimata användarresan för varje ledare. 

Starta er Wisory-resa idag.

Wisory Direct

Boka enskilda digitala 1:1 sessioner som anpassas efter dina behov.

 • Hantera akuta behov snabbt
 • Provtänk med en rådgivare utifrån ditt eget syfte, en eller flera gånger
 • Få insikter, energi och input med objektivt perspektiv

Wisory More

Paketerbjudanden för flera sessioner som kan användas när du behöver dem.

 • Valfritt antal sessioner
 • Fördela på valfritt antal ledare
 • Möjlighet till gruppsession med flera ledare tillsammans
 • Individuell onboarding, matchningshjälp och support

Wisory Grow

Ledarutveckling för en användare. Bli en bättre ledare.

 • Du väljer frekvens: En i kvartalet, en varannan månad eller en varje månad.
 • Fördela på valfritt antal ledare
 • Individuell onboarding, matchningshjälp och support
 • Wisory Learning med ledarspecifikt material lanseras 10 gånger per år

Wisory Team

Ledarutveckling för flera användare och grupper. Utveckla ditt team.

Wisory Enterprise

Företagsanpassad ledarträning som kan integreras med andra insatser

Executive Expertise

Boka en djupgående session på 90 minuter för dig som söker expertis av en rådgivare som är eller har varit VD/koncernchef på något av landets ledande bolag.

 • En längre session för att hinna gå på djupet i valfritt ämne
 • Rådgivarförberedelse ingår genom personligt uppstartsmöte med Wisory Success
 • Hantera stora utmaningar med någon som kan relatera med liknande erfarenhet
 • Få insikter, energi och input med objektivt perspektiv