Malin Thurezon

Föräldrarådgivare som ger välmående medarbetare

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Vårt föräldraskap har större inflytande på vårt arbetsliv än vi tror. Malin möter ofta ambitiösa medarbetare som söker professionella utmaningar, men har svårt att hänga med i svängarna på hemmaplan. Är du också bra på att planera och delegera på arbetet, men kör ’quick fixes’ och curlar på hemmaplan? Av Malin får du råd och verktyg för mer hållbara förhållningssätt. När du går från tjafs och tjat till samarbete hemma ökar samtidigt ditt fokus och din produktivitet på arbetet.

Expert och konsult inom

 • Livsbalans – genom fokus på de insatser som ger störst effekt såväl hemma som på arbetet
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hur du får barnen att lyssna – och prata

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Malins största bedrifter

 1. Vågad byta karriär, omskola sig och skapa sin egen kompetensnisch.
 2. Bidra till en generation som mår bättre genom att förmedla kunskap och självförtroende till dess föräldrar.
 3. Gick från hobbybagare till att starta eget sommarbageri, 'Töserna på revet' utanför Kalmar, för att ge barnen sommarjobb. Numera driver de surdegsbageriet själva.

Malins övertygelser

 1. Trygga föräldrar ger barnen det de behöver, inte det de vill ha.
 2. Framgång som förälder handlar om att ständigt ligga steget före.
 3. Istället för att försöka motivera andra bör vi skapa förutsättningar för att de ska kunna motivera sig själva.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Malin

Malin är civilekonomen som tog en examen i barn- och föräldraskapspsykologi och bytte bana. Hon startade Föräldralotsen med syftet att stärka relationen mellan föräldrar och barn genom att stötta föräldrar i deras föräldraskap. Förutom en bakgrund inom näringslivet har Malin många års erfarenhet av att föreläsa, utbilda och vägleda inom föräldraskapets olika faser och utmaningar. Hennes arbete bygger på den senaste forskningen och är dessutom förankrat i den praktiska kunskap som följer av att ha fyra egna barn i åldrarna 11–22 år. Hon bjuder gärna på boktips inom området!

Hur skapar vi tydlighet i kommunikationen med barnen? Hur gör vi för att ’ligga steget före’ och slippa ständiga brandsläckningar? Hur skapar vi goda vanor som består? Malin inspirerar genom att ge konkreta tips för vardagen. Hennes insatser är en mycket uppskattad energi- och kunskapsinjektion och hon återkommer ofta till företag som har anlitat henne tidigare. Våra familjerelationer har stor inverkan på hur vi mår och presterar, även professionellt. Mår vi bra hemma kan vi koncentrera oss bättre när vi är på jobbet. En av de främsta effekterna av att diskutera föräldraskap på arbetsplatsen är att relationerna mellan de anställda fördjupas. Det stärker samarbetet.

Boka Malin via Wisory för enskilda rådgivningssamtal med svar och tips på personliga föräldrafrågor, för en gruppsession på företaget eller i ett specifikt team. Hållbara arbetsgivare bryr sig om hela medarbetaren.

Expertis

 • Bli den förälder du skulle vilja vara!
 • Bygg relationer – från tjat och tjafs till samarbete
 • Framtidens superkraft – hjälp barnen att hitta sitt fokus!
 • Hjälpsamma föräldrar får hjälplösa barn! Dags att börja delegera?
 • Lär dig prata så att barnen lyssnar, lär dig lyssna så att barnen pratar
 • Motivation – stötta barnen att hitta sina egna drivkrafter utan mutor, hot eller belöningar
 • Så får du barn med stark självkänsla

Video

Följ Malin