Conny Svensson

Förändringsagent inom digitalisering och AI

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Conny är den du ska prata med när det gäller AI. Han klargör, avdramatiserar och förklarar nyttan på ett sätt som väcker intresse och snabbt gör dig mer insatt. Han har fokus på att skapa värde för människor och organisationer samt ett bättre samhälle.

Expert och konsult inom

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Connys största bedrifter

 1. Åtta år i San Francisco. Här lade han grunden till sitt intraprenörskap och förståelse för hur människa, teknik, verksamhet och samhälle måste samverka för att skapa positiv förändring. Här föddes även hans två barn som är det han är mest stolt över i sitt liv.
 2. Elva år på CGI där han hela tiden fått nya roller och utmaningar. Han har hjälpt organisationer inom alla branscher, offentliga och privata, stora som små, att förstå vad ny teknik kan göra för dem.
 3. Varit med och format AI Sweden. Leder området för AI Transformation med uppdraget att skapa ett bättre Sverige för alla genom att maximera värdet av tillämpad AI i samhället och alla svenska organisationer.

Connys övertygelser

 1. Ny teknik möjliggör en bättre framtid, men det är orealiserad potential innan någon gör något med den.
 2. Människor startar förändring - inte ny teknik.
 3. Att skapa en bättre framtid kräver hårt arbete, kunskap, mod, nyfikenhet och en stark vision. En vision startar som en dröm, alla kan drömma, men alla är inte lika bra på att förklara riktningen.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Conny

Conny är den du ska prata med när det gäller AI. Han klargör, avdramatiserar och förklarar nyttan på ett sätt som väcker intresse och snabbt gör dig mer insatt. Han har fokus på att skapa värde för människor och organisationer samt ett bättre samhälle.

Idag har 75 procent av företag och organisationer inte ens börjat ta AI på allvar. Det sker små insatser här och där, men få inser vikten av att ta ett helhetsgrepp och föra in AI på högsta nivå i organisationen. Något som kommer kräva mod och ett förändrat mind set eftersom AI kommer beröra väldigt mycket i framtiden. I grunden handlar det om att bygga team genom samverkan av digitala tekniker och människor.

Conny pratar gärna om AI som en ny medarbetare. Den vanligaste bilden när vi pratar AI idag är annars en robot och myten om att AI kommer ersätta många medarbetare. Ett budskap som media gärna är med och sprider. 

När det gäller konceptet AI är det ett teknikskifte som visat sig vara ovanligt svårt att förstå. Kanske på grund av att det finns en oro över vad det kommer att innebära och ett kunskapsglapp hos många ledare. Helt klart är att alla på en ledande position behöver ha en grundkompetens om AI. Frågan kan inte delegeras. 

Conny har en spännande karriär inom CGI, ett av världens största IT- och affärstjänsteföretag. Där har han haft ledande roller inom bland annat Digital- och AI-transformation. Han har också varit med och grundat AI Sweden, ett regeringsinitiativ med uppgiften att accelerera användandet av AI för att stärka Sverige som land, svenska företags konkurrenskraft och för alla som lever i Sverige. Initiativet finansieras bland annat av staten, Vinnova och partners från stora bolag. Idag är Conny utlånad till AI Sweden på heltid.  

Conny har en mycket uppskattad förmåga att kunna möta andra på rätt nivå. Han har alltid varit otroligt intresserad av ny teknik, men försöker ta bort teknikhypen och fokuserar på det mänskliga perspektivet.

Hur kan vi förändra beteenden, lösa moral och etikfrågor och få in AI i ett affärsmässigt sammanhang? Han gillar att visualisera och använda metaforer för att underlätta förståelsen. Han är enkelt att jobba med, prestigelös, lättsam och avdramatiserande. Här är alla frågor välkomna och han delar frikostigt med sig av sina erfarenheter. 

Privat så tävlar han gärna med RC-bilar och utövar karate för meditation. 

Expertis

 • AI-transformation
 • Digital vision och strategi
 • Lösningsorienterad kreatör av digitala lösningar/plattformar
 • Offentlig verksamhet

Video

Media

Podcasts

Artiklar

Följ Conny