Jan Agri

Hållbarhetsrådgivare

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Jan är expert inom hållbarhetsstrategi sedan 30 år. Han har hjälpt företag och organisationer att skapa affärsmässig trygghet och strategiskt engagemang i hållbarhetsarbetet. Det handlar om att göra hållbarhetsfrågorna tydliga och kopplade till affärsverksamheten för de som arbetar på högsta nivå.

Expert och konsult inom

 • Affärsutveckling
 • Cirkulär ekonomi
 • Kommunikation

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Jans största bedrifter

 1. Utvecklade en internetbaserad kurs, en sk MOOC, om Sustainable digital innovation med KTH ExecutiveSchool, 2020.
 2. Föreläste och ledde rundabordssamtal om Styrelsearbete och hållbar utveckling för Styrelseakademien, 2019.  
 3. Har skrivit boken ”Miljödriven affärsutveckling”, tillsammans med IVA, McKinsey och Världsnaturfonden 1994.

Jans övertygelser

 1. Hållbar utveckling handlar ytterst om att skapa goda förutsättningar för mänskligt liv.
 2. Näringslivet har fantastiska möjligheter och en viktig roll i den transformation som hållbar utveckling innebär. 
 3. Digitala teknologier är centrala för att stödja de nya affärsmodeller och samarbeten som nu växer fram.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Jan

Jan är expert inom hållbarhetsstrategi sedan 30 år. Han har hjälpt företag och organisationer att skapa affärsmässig trygghet och strategiskt engagemang i hållbarhetsarbetet. Det handlar om att göra hållbarhetsfrågorna tydliga och kopplade till affärsverksamheten för de som arbetar på högsta nivå.

Det handlar därför om att de ska förstå vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta för verksamheten samt att prioritera och hantera dessa rätt. Han skapar förståelse och medvetenhet för affärsmässiga risker och möjligheter baserat på sin personliga erfarenhet inifrån ledande multinationella företag. Det är viktigt att ta reda på vad andra tycker företaget borde göra; men framförallt vad företaget själv kommer fram till ska göras och att vidta rätt förändringar. 

Jan kan med sin breda och långa erfarenhet inom området gå in och stötta företagsledare med att sortera, reda ut och prioritera vad företaget eller organisationen behöver göra. Det kan vara väldigt konkreta aktiviteter i verksamheten men också kommunikation.

Det är avgörande att alla medarbetare är med på resan men lika viktigt är det att kommunicera till kunder, ägare, finansiärer, partners och potentiella anställda om vilket förhållningssätt företaget eller organisationen har. 

För Jan är detta mer än ett jobb, det är ett personligt intresse och en passion. Han håller sig a jour genom att löpande läsa rapporter, nyhetsbrev, stödja forsknings- och utvecklingsprojekt och ha många kontakter världen över. Han har koll på olika branscher och organisationer och för att förstå den verklighet de verkar i. Han brinner för att utveckling av hållbarhetsarbetet med stöd av ny teknik och nya affärsmodeller.

Han bedriver industriell forskning kring tjänstefiering och försöker förstå hur digitala teknologier och AI kan användas för att stödja en mer hållbar affärsutveckling.  

Jan har en utbildning som civilingenjör inom maskinteknik med fokus på industriell marknadsföring. Han har jobbat inom och med branscher som verkstadsindustri, IT, Telecom, detaljhandel och byggsektorn. Det har varit inom affärsutveckling kopplat till hållbarhetsfrågor på företagen ABB, Electrolux, Ericsson och DeLaval. Idag driver han en egen rådgivningsverksamhet med ett nätverk av partners som kompletterar vid behov. 

Han är lösningsorienterad och kan snabbt hitta fram till de riktiga utmaningarna. Ett möte med honom resulterar snabbt i konkreta aktiviteter och strategiska insikter. 

På fritiden är han bland annat engagerad i projekt för att öka den biologiska mångfalden på Utö i Stockholms skärgård. Ett projekt som bland annat handlar om att skapa en bättre lekmiljö för rovfisk och att minska övergödningen av Östersjön.

Expertis

 • Affärsutveckling
 • Cirkulär ekonomi
 • Kommunikation
 • Strategi

Video

Media

Artiklar

Följ Jan