Executive Expertise

Azita Shariati

Strategisk rådgivare – skapar lönsamhet genom hållbart ledarskap

11 995 kr ex moms, eller 3 företagskrediter för 90 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska
 • ·
 • Persiska

Azitas framsteg är ett starkt bevis på att när ledare investerar i självutveckling och ett ledarskap styrt av värderingar, vågar utmanas av olikheter och få medarbetarna att utvecklas i sina styrkor – då, blir bolag också framgångsrika i en förändringsbenägen värld. Att snabbt hantera förändringar är kanske den viktigaste uppgiften för en chef och ledare idag och imorgon med tanke på att förändringstanken är ständigt närvarande – en framgångsfaktor helt enkelt. Med 25 års erfarenhet av dokumenterade framgångar inom förändringsarbete, kultur, mångfald och jämställdhet har hon alltid hållbart ledarskap och resultat på sista linjen som största fokus.

Expert och konsult inom

 • Att leverera lönsamhet genom att ta vara på hela kompetensen i bolaget och se potentialen i hela bolaget och på så vis utveckla verksamheten
 • Beslutsfattande grundat i värderingar, självledarskap och en gemensam kompass
 • Förmåga att genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap förmedla vision och budskap utifrån olika perspektiv

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte – Executive Expertise

Boka Sveriges ledande rådgivare för 90 minuters fokuserad 1:1-dialog kring dina största ledarskaps- eller affärsutmaningar.

Azitas största bedrifter

 1. Den gemensamma nämnaren hos Sodexo vid skapandet av en jämställd ledningsgrupp, var starka grundvärderingar som byggdes på med olikheter i kön, ålder och bakgrund. Genom att fokusera på styrka (och inte på vad som inte fungerade), att våga arbeta med personer som tänker olika, med olika bakgrund, kompetenser och perspektiv förbättrades tillväxt och lönsamhet på bolaget radikalt genom jämställdhet.
 2. Anicuras förändringsarbete där ett ungt, entreprenörskapande, europeiskt bolag integrerades in ett större amerikanskt. Ett expanderingsuppdrag, under pandemin, där Azita medverkade till att dubbla både omsättningen och antal medarbetare till 11.000 samt att gå från 7 till 15 länder.
 3. Att våga byggde Azitas karriär. Med hennes 22 år på Sodexo så har hon bevisat, med tydliga karriärsteg var tredje år, att när stödet och värderingarna finns i organisationen så vågar man ge sig in i nya utmaningar, även utan erfarenhet.

Azitas övertygelser

 1. Självledarskapet. Allt börjar med individen. Innan du kan leda någon annan ska du leda dig själv. Du behöver hitta din egen kompass för att kunna navigera rätt. Då skapas trovärdighet och du som ledare möjliggör för att kunna leda andra.
 2. Syftet. Varför vill du göra det här? Varför vill du driva igenom den här förändringen? Hur fattas beslut? Vad bygger beslutsfattandet på? Att förstå varför du vill vara i den rollen du är i. Bygger detta på dina egna värderingar och stämmer dina värderingar överens med bolagets? När dessa är i samklang blir beslutsfattandet kraftigt.
 3. Fokusera på styrkor istället för svagheter. Vad är du eller medarbetaren bra på? Utveckla det!

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Azita

Azitas framsteg är ett starkt bevis på att när ledare investerar i självutveckling, vågar utmanas i mångfald och utveckla medarbetare i deras styrkor så blir bolaget framgångsrikt i en förändringsbenägen värld. Med 25 års erfarenhet av dokumenterade framgångar inom förändringsarbete, kultur, mångfald och jämställdhet sätter hon kurs mot ett hållbart ledarskap.

Hennes topplaceringar som hyllad och framgångsrik ledare, på såväl svenska och internationella listor, vittnar om en tro på att kraften hos människan och ledarskapet. Där övertygelsen om att när ledaren är medveten om sin identitet och vilka värderingar man representerar, både som ledare och människa, kan avgörande beslut fattas för framgång och hållbar lönsamhet.

Som ledare på Sodexo och AniCura var uppdraget tydligt för Azita – att bygga upp ett nytt, gemensamt och hållbart synsätt som i slutändan skapar lönsamhet. Med hennes affärstänk går jämställdhet och olikheter hand i hand för att strukturera och balansera upp bolaget – genom mångfald i kompetens, ålder, kultur och kön. Där ledare och medarbetare drivs av ett tydligt syfte och gemensamma värderingar, som besvarar frågan “varför”.

Inom Sodexo innebar det exempelvis ändringar i rekryteringspolicyn, att jobba med egna fördomar och en ny ledningsgrupp där ökad jämställdhet och mångfald resulterade i ökad lönsamhet.

Med djurens välmående i spetsen på Anicura var tillväxt och olikheter i 15 länder med språk, kultur och arbetssätt ett typexempel på hur Azita tog sig an skillnader när verkligheten bjöd på olika perspektiv. Då det, enligt henne, är ledarens jobb att förklara och kanalisera helhetsbilden implementerade hon ett gemensamt fokus på styrkor och kompetensutveckling där grundvärderingen – att förbättra världen för djuren – drev samarbetet och succéen framåt.

Expertis

 • Förändringsledning
 • Företagskultur
 • Fusioner
 • Hållbart ledarskap
 • Inkludering, integration och mångfald
 • Jämställdhet
 • Kommunikativt ledarskap
 • Personlig utveckling
 • Samhällsfrågor
 • Självledarskap
 • Transformation

Karriärhöjdpunkter

 • SodexoVD, xx - xx
 • AniCuraVD

Video

Media

Böcker

Podcasts

Artiklar

Följ Azita