Anna Ferneman

En utmanande ledarutvecklare på exekutiv nivå

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Anna är en sann inspiratör och erfaren ledarutvecklare, som lätt navigerar till pudelns kärna och bemästrar konsten att göra komplexa frågor begripliga på ett stimulerande sätt. Hon arbetar med ledare på alla nivåer i olika typer av organisationer där hon stöttar VDar med att bygga effektiva ledningsgrupper hela vägen ut i organisationen med utveckling av ledare individuellt. I grunden är hon hälsopedagog till vilket hon under åren också adderat utbildning och erfarenhet inom kommunikation, omvärldsanalys och affärscoachning samt 15 års egen erfarenhet av chefskap. I en session med Anna får du konkreta råd och verktyg att implementera i arbetsvardagen. Hon antar förändringsledning med fokus på energi, styrkor och framåtlut. Kanske behöver du lite nya perspektiv för att återupprätta balansen mellan prestationskrav och tillgängliga resurser. Anna har både verktygen och konkreta råd för dig att sätta igång redan idag.

Expert och konsult inom

 • Ledarskap få det att fungera i vardagen
 • Kommunikation: ledarskapets retorik
 • Gå från ord till handling – besvara ditt hur!

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Annas största bedrifter

 1. När jag under min tid som chef genomförde en organisationsförändring som ledde till att vi gick från röda siffror till 10% vinst på 1 år.
 2. Att under 3 år verka som VD och styrelseordförande i ett mediaföretag parallellt med mitt ordinarie arbete.
 3. Att starta mitt eget företag, Progressiv utveckling by AF 2014, verka som entreprenör och göra det jag gillar allra mest: Att stötta människor och organisationer att utvecklas.

Annas övertygelser

 1. Så som du ser på mig – sådan blir jag.
 2. All förändring börjar med en själv.
 3. Med planering och väl genomtänkta prioriteringar kommer man långt.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Anna

Anna är en sann inspiratör och erfaren ledarutvecklare, som lätt får följare och kan konsten att göra komplexa frågor begripliga på ett stimulerande sätt. En av Annas styrkor är att hon har mycket energi, är lyhörd och har stor kommunikativ förmåga, hon lyssnar in och hittar andra vinklingar för utveckling, och ser möjligheter istället för hinder. Hon har också en förmåga att stötta i att sortera tankar och hjälpa chefer att bli starka i sitt ställningstagande. Anna är rak på ett väldigt positivt sätt. Hon ger feedback som fokuserar på utveckling.

Sedan 2005 har hon tränat hundratals ledare och team med fokus på ökad effektivitet, i förändringsarbete och självledarskap, projektledning och affärsstrategi. Anna har 15 års egen erfarenhet inom ledande befattningar vilket innebär att många av de strategier hon lutar sig mot har hon själv arbetat utifrån och använt i praktiken.

Oavsett om du upplevt stress under en kortare eller längre period gynnas du i sessionen med Anna av hennes färdigheter i att kunna sortera, sätta gränser och tydliggöra hur du behöver prioritera för att minska stressen. Kanske är det rentav så att du är på väg att återinträda i arbetslivet efter utmattningssyndrom eller känner varningssignalerna och önskar göra aktiva förändringar på eget initiativ. Här kan Anna bidra med att skapa struktur, sätta gränser och skapa en hållbar arbetsbalans framåt.


I grunden är Anna Hälsopedagog och utgår ifrån ett holistiskt synsätt och anser att hälsa är en avgörande faktor för att prestera långsiktigt och hållbart.

Anna har också fördjupat sig i ledarskapets retorik under ett år och är diplomerad Framtidsstrateg via Kairos Future samt certifierad coach och mentor på exekutiv nivå.

Expertis

 • Driva förändring
 • Kommunikation: ledarskapets retorik
 • Ledarutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Prioritering
 • Självledarskap – personlig utveckling
 • Stresshantering
 • Teamutveckling

Media

Podcasts

Artiklar

Följ Anna