Elena Aylott

Strategisk HR, kommunikation & transformation, Employee Experience & Community Management

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Elena är expert på att omvandla HR- och kommunikationsavdelningar till strategiska affärstillgångar. Hon beskriver sig själv som super-hands-on och är allt annat än blygsam när det handlar om att skapa lyckade transformationer för både företag, partners och medarbetare

Expert och konsult inom

 • Nya sätt att driva strategisk HR och bygga Employee Experience (EX).
 • Kris- & förändringskommunikation på ett humant sätt som bevarar företagskulturen.
 • Personal branding för business-ledare som skapar och organiserar “community” kring dem.

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Elenas största bedrifter

 1. Hennes transformationsarbete av HR-organisationen på Oriflame. Från klassisk HR till affärsdrivande Employee Experience och Global Kommunikation. Utnämd till HR Ledare 2020 av Sveriges HR Förening.
 2. TedXStockholm – partner och talarcoach.
 3. Skapat och genomfört globala kommunikationskampanjer och kostnadseffektiva, lärorika och underhållande event i olika format för 5000 anställda och 2 miljoner brand partners på Oriflame – både fysiskt och digitalt.

Elenas övertygelser

 1. Humant ledarskap med ledorden autenticitet, empati och anpassningsförmåga.
 2. Hon tror på att varje person vill känna sig utmanad, behövd och få beröm för sina arbetsinsatser, och det driver hennes arbete med att hjälpa ledare skapa meningsfulla upplevelser för sina anställda.
 3. En ledare ska inte vara rädd för disruptiva förändringar utan göra dem till sin vän.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Elena

Hennes energiska personlighet speglar av sig i hur hon tar sig an uppgifter och är en utmärkande del av hennes personlighet att lösa problem. 20 år gammal och nyexaminerad, kom hon till norra Sverige, och lyckades göra sig själv till en viktig tillgång för företag och EU-projekt – för att sedan implementera hennes skarpa marknadssinne till Oriflames affärer och anställda.

Elenas engagemang inom Oriflame är talande för hennes talang att bygga upp både affärsplaner och avdelningar – från scratch – till att implementera och sedan skörda nyttan av arbetet. En resa, inom koncernen, där hon styrde upp den globala medarbetarupplevelsen i över 60+ länder och skapade värdefullt engagemang bland 2 miljoner oberoende varumärkespartners.

Inom Oriflame byggde Elena upp system där hon, under sju år, drev HR-organisationen att gå från ett admin- och compliance-drivet arbetssätt till att konkret lyfta medarbetarupplevelsen och anställdas välmående som ledde till besparingar och ökad effektvitet.

Elena är en mästare på att skapa community kring chefer, där hon bygger upp och utvecklar ledare att öka medarbetares engagemang, tillhörighet och delaktighet.

Då hennes övertygelse är grundad i att organisationskulturen är viktig att bevara, specifikt under förändringar, har hon utvecklat verktyg för att kommunicera förändring på ett humant sätt som sparar kulturen i bolaget och samtidigt får upp säljet.

Att jobba med AI är en typisk förändring och utmaning som Elena tog sig an tidigt för att lära sitt team bli bekanta med ChatGPT för att kunna nyttja det till sin fördel i att effektivisera uppgifter och sänka interna kostnader.

Genom rådgivning belyser hon förändringar och utmaningar med ett positivt angreppssätt och påverkar både det personliga samt företagets varumärke till att nå sitt bästa jag.

Elena är certifierad coach i EuroAcademy’s Dynamic Managenment program, samt specialist i content marketing for extperter or ledare.

Elena är en hälsoentusiast och amatörkroppsbyggare som transformerat sin kropp på två år. Och utöver sina personliga projekt ger hon även en del av sin tid för att jobba pro-bono och är engagerad i Stockholms Stadsmission Rusta och Matcha-program för långtidsarbetslösa

Expertis

 • Employer branding
 • Engagemang
 • Förändringskommunikation 
 • Företagskultur
 • HR
 • HR / Organisation
 • HR-business
 • HR-ekonomi
 • Internkommunikation
 • Kommunikation
 • Krishantering
 • Personal branding

Video

Media

Podcasts

Artiklar

Följ Elena