Kristin Berg

VD i techbranschen som bygger sund kultur och rekordresultat

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Kristin har i varje roll hon antagit skapat tillväxt med övertygelsen att ett bolag inte har något värde utan sina medarbetare – och att dessa måste bestå av mångfald. Behöver bolagets värderingar och kultur fyllas med innehåll framför ord? Ska en tung skuta vändas eller en ny ta rätt riktning från start? Då är Kristin rätt person för rådgivning.

Expert och konsult inom

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Kristins största bedrifter

 1. Byggt framgångsrika krossfunktionella samarbeten i bolag internationellt och nationellt.
 2. Har skapat tillväxt i varje roll som hon tillträtt.
 3. Dubblerat tillväxten i bolaget FAST2 i perioden 2016-2019.

Kristins övertygelser

 1. Förändra, acceptera eller lämna. Det är mitt ansvar.
 2. Anställ för potential framför kunskap.
 3. Nyfikenhet, förtroende och intresse för andra människor är det mest värdefulla.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Kristin

Kristin har i varje roll hon antagit skapat tillväxt med övertygelsen att ett bolag inte har något värde utan sina medarbetare – och att dessa måste bestå av mångfald. Behöver bolagets värderingar och kultur fyllas med innehåll framför ord? Ska en tung skuta vändas eller en ny ta rätt riktning från start? Då är Kristin rätt person för rådgivning.

Den röda tråden i Kristins yrkesliv har präglats av att driva, utveckla och förändra och hon gör det inkluderande och entusiasmerande. Hon har lång erfarenhet inom teknikbranschen och har insikter, kompetens samt erfarenhet om hur det är att tillhöra minoritet i sammanhanget. Är du i ledande position så har Kristin ett och annat att lära ut om vinningen med inkludering, jämställdhet och ökad mångfald. Hon vet att det fungerar och har exempel från att på tre år ha dubblerat omsättning och personalstyrka i IT-bolag, med fokus på dessa faktorer.

Kristin vänder sig till ledarna i techbolag då det är där förändringen måste ske för att bli långsiktig och hållbar. De behöver ha insikterna för att driva förändringen via majoriteten av medarbetarna. Handfasta råd presenteras utan pekpinnar och hon har en synnerligt god förmåga att närma sig människor på alla nivåer och få respons.

I Kristin finner man en starkt brinnande låga för medmänsklighet i samhället generellt och hon är optimistisk. Hon upplever att allt fler bolag förstår att en god företagskultur går hand i hand med ett framgångsrikt resultat. Verktygen för att nå dit får du av Kristin. Hon berättar om nystartade bolag som kontaktar henne ”för att göra rätt från början” och andra som skildrar hur de länge har försökt utan att lyckas och därför vänder sig till Kristin för rådgivning.

Idag är Kristin VD på Mestro där hon nyligen startade efter ett väl genomfört uppdrag som VD på Teknikkvinnor där hon fokuserat arbetat för att göra teknikbranscherna mindre ojämnställda och mer inkluderande. Hon är en god lyssnare som alltid har varit intresserad av människor. Någon törn i livets personliga resa har gett henne ett medmänskligt rättvisepatos med nolltolerans mot stigman. Det är väldigt lätt att tycka om Kristin efter ett samtal. Hon är en fena på att bygga personliga, professionella relationer och att ge konkreta råd, inspiration och hopp.

Expertis

 • Autentiskt ledarskap
 • Behovsanalys
 • Bygga och växa bolag
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Företagskultur
 • Inkludering
 • Inkludering, jämställdhet och mångfald
 • Kulturförändring
 • Partnerskap
 • Skapa synergier

Media

Podcasts

Artiklar

Följ Kristin