Adam Brännström

Ledarskapsproffs inom offentlig- och internationell verksamhet

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Med koncernchefsperspektivet är Adam unik i sin förmåga att utveckla ledare och affärer från sin specialisering att leda och utveckla politiskt styrda organisationer. Med över två decenniers framgångsrik erfarenhet inom både energiindustrin och management consulting ger han nytt fokus på förändringsledning.

Expert och konsult inom

 • Kommunala och politiskt styrda organisationer
 • Högpresterande ledningsgrupp
 • Senior chefscoachning

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Adams största bedrifter

 1. Lång erfarenhet som koncernchef, VD, multientreprenör och styrelseproffs.
 2. Stolt över att nå 96 % i nöjdhet hos samtliga medarbetare, efter fem år som koncernchef.
 3. Har utbildat över 300 chefer i ledarskapsprogrammet “Hållbara chefer” – ett program med över 60 verktyg i ledarskap från 45 års forskning, där kunskap utvecklas av chefers erfarenheter genom reflektionslärande. Utbildningen görs via Sveriges äldsta privatägda managementbolag.

Adams övertygelser

 1. En framgångsrik chef går med kulturen, genom att hitta den undermedvetna drivkraften hos medarbetarna. För precis som hos oss chefer, behöver även medarbetarna känna att de får använda sin fulla potential och växa med frihet under ansvar.
 2. Var inte rädd att du vet för lite, är för ung, för gammal, eller kan mindre än de du ska leda. Du vet VAD ni ska göra och gruppen har kunskapen om HUR det ska göras. Din uppgift är att fördela, samordna, uppmuntra och på bästa sätt använda gruppen till att nå det uppsatta målet.
 3. Alla chefer kan utvecklas till mästerskapsnivå. Att utvecklas är att våga. Våga pröva, våga lämna de upptrampade stigarna, och våga tro på dig själv även när det blåser.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Adam

Adam är specialiserad på att leda och utveckla politiskt styrda organisationer och sticker ut med sin erfarenhet som programledare för chefsutbildningar hos ett 30-tal svenska kommuner, på samtliga nivåer i både förvaltningar och bolag.

Adams kombination av kunskap är det som gör honom extraordinär då han verkligen förstår sig på både de teoretiska (mjuka) och de praktiska (hårda) aspekterna kring ledarskap.

Genom synvinklar från hans tidigare roller som VD och koncernchef banar han väg för strategiskt tänkande som skapar affärsnytta som främjar transformation. Lägg därtill en lång erfarenhet inom offentlig verksamhet, kommunledningsgruppsarbete och från arbete som ägarrepresentant för kommunala bolag – samt arbete inom flera politiska förvaltningar, bolag och styrelser i nära 20 år.

Fråga Adam om vad ’Self Efficacy’ faktiskt betyder för dig som ledare, hur man skapar hållbara chefer eller får ett unikt och konkret sätt att utveckla det strategiska arbetet inom offentlig sektor.

Adams bakgrund som landslagsseglare lyser igenom i hans förmåga till strategiskt perspektiv och drivkraften att nå uppsatta mål inom givna ramar.

Expertis

 • Affärsnytta
 • Chefsutmaningar
 • Effektiv ledningsgrupp
 • Gruppdynamik
 • Grupputveckling
 • Offentlig verksamhet
 • Praktisk ledarskapsutveckling
 • Psykologisk trygghet
 • Self efficacy – förmåga att hantera nya och oväntade situationer
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Utveckla offentliga organisationer

Följ Adam