Anna Serner

Värderings- & syftesdriven förändringsexpert och chef

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Anna är chefen som är van vid komplexa uppdrag. Hon drivs av att kombinera måluppfyllnad med att hitta ett högre syfte, och skapar på vägen dit meningsfullhet och engagemang genom hela ledet.

Expert och konsult inom

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Annas största bedrifter

 1. Att 2019 ha hamnat på The Wraps lista ”Top-10 Innovators of the Year” i sitt arbete som CEO på Svenska Filminstitutet. De hade uppmärksammat den internationella påverkan det målmedvetna arbete med jämställdhet hade fått genom vår satsning 50/50 by 2020.
 2. Varit med och drivit igenom ett strategiskt arbete på Svenska Filminstitutet och tagit organisationen från vad som liknande ett antal separata kulturshoppar till vad som idag är en professionell myndighetsutövande kulturinstitution.
 3. Under pandemin lyckades Anna och kollegorna på Filminstitutet få en 1,1 miljarder kronor till filmbranschen från regeringens krismedel. Det byggde på en tydlig strategi på hur Filminstitutet skulle jobba i dialog tillsammans med branschen och som myndighetsorganisation sedan fatta beslut med mod, snabbhet och rättssäkerhet. Inte en enda filmbranschaktör har gått i konkurs.

Annas övertygelser

 1. Jobba syftesdrivet med något som bidrar till ett bättre samhälle.
 2. Ledarskap bygger på tillit till kollegor.
 3. Att jobba med hållbarhet är en framgångsfaktor för både samhället och för företag och organisationer.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Anna

Anna är chefen som är van vid komplexa uppdrag. Hon drivs av att kombinera måluppfyllnad med att hitta ett högre syfte, och skapar på vägen dit meningsfullhet och engagemang genom hela ledet.

Med sin erfarenhet, energi och sitt genuina engagemang för att nå bättre resultat genom ökad jämställdhet och inkludering utmanar hon de mest satta stadgar för att nå förändring. Genom sitt arbete med att göra ledare i verksamheter till medvetna medskapare i förändringsprocesser ökar hon förståelse av syfte ambition och lojalitet i organisationer.

Om du som VD för ett företag möter utmaningar i att få ihop ett lojalt team drivet av tillit, eller står inför att förändra din organisations självbild, är Anna den du vill få handfasta råd av. Det är även Anna du som del av en lednings- eller styrelsegrupp vill bolla kloka tankar med kring att skapa en organisation som vågar ge sig ut i förändringsarbete med målet satt på framgång. Anna kan även fungera som en utmärkt rådgivare till mellanchefen som behöver verktyg och stöttning i att ta fram en rent operativ handlingsplan kring att skapa integration och likhet på arbetsplatsen.

Anna är en social och förtroendeingivande person. Hon drivs av ett starkt rättspatos där jämställdhet, integration, tillit och lojalitet fungerar som grundpelare.

Annas karriär bottnar i hennes utbildningar inom filmvetenskap och juridik. Hon har därefter innehaft flertalet ledande positioner, bland annat som CEO och styrelsemedlem, på väletablerade stora svenska företag och institutioner. Med en gedigen erfarenhet av att både vara ansiktet utåt i public affairs och att förändra stora organisationer från grunden är Annas expertis av ledande minst sagt bred.

Ledig tid spenderar Anna allra helst på dottern och dennes partners vingård, om hon inte organiserar middagar, går på bio, konserter eller andra kulturevenemang det vill säga. I linje med vingården, där Anna även är ordförande, utbildar hon sig till sommelier. En perfekt balans mellan familj och arbete.

Expertis

 • Chefsrådgivning
 • Göra jämställdhet och mångfald
 • Inkludering
 • Lobbyarbete
 • Offentlig verksamhet
 • Organisationstransformation
 • Public affairs
 • Samhällsansvar
 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete

Media

Podcasts

Följ Anna