Fredrik Magnusson

Ledande inom design och innovation

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Fredrik är otroligt framgångsrik inom produktdesign- och innovation. Han har en förmåga att tänka nytt, göra pricksäkra analyser och se potentialen i alla typer av verksamheter. Han har sett många organisationer med bra idéer och några som tyvärr aldrig förverkligats. Han vet hur svårt det är att skapa och leda egna innovationsteam och vad som krävs för att våga satsa på det okända och göra rätt prioritering mellan dagliga arbetet och verksamhetsutveckling.

Expert och konsult inom

 • Bygga framgångsrika innovativa team
 • Innovation och design
 • Produktutveckling (mjuk- och hårdvara) 

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Fredriks största bedrifter

 1. Han har om och om igen visat att det går att navigera innovativa projekt från idé till global affär.
 2. Han och hans olika team har vunnit ett 50-tal internationella designpriser.
 3. Han grundade, byggde upp och sålde Propeller 2005: Då en av världens ledande designfirmor.  

Fredriks övertygelser

 1. Innovativa kulturer kräver starka ledare.
 2. Produktutveckling och innovation är hög risk – ohämmande riskmimimering är nycklen till framgång. 
 3. Utveckling av miljövänliga produkter och tjänster är inget du ska göra av moraliska skäl. Se affären!

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Fredrik

Fredrik är otroligt framgångsrik inom produktdesign- och innovation. Han har en förmåga att tänka nytt, göra pricksäkra analyser och se potentialen i alla typer av verksamheter. Han har sett många organisationer med bra idéer och några som tyvärr aldrig förverkligats. Han vet hur svårt det är att skapa och leda egna innovationsteam och vad som krävs för att våga satsa på det okända och göra rätt prioritering mellan dagliga arbetet och verksamhetsutveckling.

Idag ser han också allt oftare hur företag misslyckas med att se värdet av att satsa på hållbar produkt- och tjänsteutveckling. Ett område där det finns enorm potential till att skapa kommersiella succéer för den som vågar. 

Fredrik ägnar mycket av sin tid med att analysera olika branscher och fundera över hur de behöver förändras. Han jobbar idag proaktivt med att sälja innovationer och sitter inte och väntar på att företag ska knacka på. Hans bolag utvecklar egenfinansierade produkt- och patentportföljer till företag som han identifierat besitter rätt infrastruktur och med optimala kanaler ut till slutkund.

Han har i det egna företaget Roder byggt upp en miljö; en testbädd för innovationer och innovativa metoder. Detta eftersom han ser behovet att ta fram nya koncept men vet, av egen erfarenhet, hur svårt det är att bedriva innovation internt, att skapa, leda och behålla en innovativ kultur. 

Han är också noga med att prata om en ofta avgörande faktor när det gäller innovation – risk. Det är alltid ett antal okända faktorer som ska hanteras och det är inte alltid du har kontroll på var dina beslut tar dig. Här kan Fredrik inte nog betona vikten av att jobba med riskminimering. Det är helt avgörande för att ta satsningar i mål. Fredriks 15-punktlista för en riskminimerad innovationsprocess är en fusklapp alla chefer borde ha i fickan.

På sin meritlista har Fredrik en mängd olika internationella utmärkelser inom design. Han byggde upp företaget Propeller till en världsledande designbyrå, har varit konsult i över 12 år i olika branscher och global designchef på Fiskars Group och Ericsson. Han har hunnit med över 500 projekt i både stora och mellanstora bolag. 

Som person är Fredrik den som numera håller lite lägre profil, han iakttar och lyssnar in. Kreativt arbete handlar så mycket om att navigera i olika miljöer, skapa en rättvis bild av förutsättningar och önskemål. Han ställer enkla kontrollfrågor men gillar även att utmana; exempelvis tycker han att ett dåligt påstående är bättre än en bra fråga – för att trigga fram en äkta reaktion. Hans intresse för framtiden och affären smittar av sig och han är en fantastisk inspirationskälla. Det har också gjort att han lyckats locka till sig flera av de bästa i branschen till sina olika team. 

Att Fredrik verkligen brinner för hållbara produkter och tjänster beror inte bara på hans naturintresse, utan för att han ser affären i det. Han ser stora möjligheter för svensk industri eftersom Sverige redan ligger långt fram.

Expertis

 • Bygga framgångsrika innovativa team
 • Innovation och design
 • Produktutveckling (mjuk- och hårdvara) 
 • Riskminimering
 • Skapa kommersiella succéer 
 • Strategi och navigering

Karriärhöjdpunkter

 • HOUDINI SPORTSWEARSom tidig investerare och aktiv styrelseledamot var Fredrik högst involverad i hållbarhetsarbetet för Houdini Sportswear
 • ERICSSONGlobal Designchef
 • FiskarsGlobal Design Director
 • DELEGATION FÖR CIRKULÄR EKONOMIExpert inom cirkulära designprinciper i regeringens delegation för cirkulär ekonomi

Följ Fredrik