Ledarskap

Grunden i ledarskap handlar om att leda in i framtiden, att peka ut en riktning. För att göra det krävs bland annat att du kan skapa engagemang och få med dig dina medarbetare. Hur du gör detta och andra frågor om ledarskap kan du ställa till våra riktigt erfarna ledarskapsrådgivare. Här har vi samlat de som lett tusentals medarbetare och gärna diskuterar framtidens ledarskap.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Förändringsledare – genom människa och kultur
 • Transparent ledarskap – för att våga växa
 • Resultatsdrivet och empatiskt affärstänk
Läs mer och boka

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system
Läs mer och boka

 • Påvisa kostnadsbesparingar och ROI med investeringar i ny teknik och digitalisering.
 • Led och skala upp nya affärer och tjänster internationellt
 • Led i hybrida organisationer och framtidens digitala arbetsplatser
Läs mer och boka

 • Säkerhetsledarskap & säkerhetskultur
 • Krisberedskap
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Teambuilding
 • Stakeholder Management
Läs mer och boka

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Sälj och Marknad
Läs mer och boka

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap
Läs mer och boka

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare
Läs mer och boka

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt
Läs mer och boka

 • Strategisk förändringsledare med fokus på kund, medarbetare, resultat och hållbarhet
 • Innovationsdriv inom marknad-, produkt- och affärsutveckling
 • Värderingsstyrt, decentraliserat och prestationsbaserat ledarskap
Läs mer och boka

 • Att leverera lönsamhet genom att ta vara på hela kompetensen i bolaget och se potentialen i hela bolaget och på så vis utveckla verksamheten
 • Beslutsfattande grundat i värderingar, självledarskap och en gemensam kompass
 • Förmåga att genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap förmedla vision och budskap utifrån olika perspektiv
Läs mer och boka

 • Skapa förändringsprojekt som involverar, engagerar och som ger resultat! Jag har verktygen
 • Psykologisk trygghet är avgörande i en lärande organisation – hur skapas det?
 • Hälsa och den egna kompassen – få livspusslet att gå ihop
Läs mer och boka

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap
Läs mer och boka

 • Pionjär sedan -92 inom karriär och coaching i Sverige
 • Retention & Engagement – nöjda, produktiva medarbetare som stannar
 • Strategisk Branding av ledning, bolag & medarbetare
Läs mer och boka

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration
Läs mer och boka

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation
Läs mer och boka

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence
Läs mer och boka

 • Social hållbarhet (CSRD & affären)
 • Kultur = verktyg att nå affärsmål
 • Styrelseagenda: Kultur & organisationsfrågor
Läs mer och boka

 • Entreprenörskap
 • Kultur
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap
Läs mer och boka

 • Beslut under osäkerhet
 • Beslutsfällor och beslutsmöjligheter
 • Få människor och organisationer att våga mer/ hållbarhet/ hälsa
Läs mer och boka

 • Inspirerar till att förstå och forma framtiden
 • Strategi, innovation och transformation
 • AI & digitalisering för en hållbar värld
Läs mer och boka

 • Grupp, samarbete & kommunikation
 • Hantera konflikter, feedback & kritik
 • Förändringsledarskap
Läs mer och boka

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning
Läs mer och boka

 • Mergers and Acquisitions (M&A) utifrån HR-kompetens
 • Utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapat hållbara resultat
 • Konkreta metoder för att identifiera låg- och högriskmoment genom hela transformationsfasen
Läs mer och boka

 • Doing both – Operational Excellence och forma morgondagen
 • Forma riktningen (strategiprocessen)
 • Konstant utveckling av kulturen
Läs mer och boka

 • Ägardirektiv – Är ägardirektiv/uppdraget tydligt?
 • Värderingsstyrning – Hur visar du att hållbarhet är viktigare än vinst?
 • Målstyrning – Hur jobbar ni med dashboard och tydliga KPIer?
Läs mer och boka

 • Autentiskt ledarskap
 • Externa samarbeten (Cross Marketing)
 • Kommersiell strategi
Läs mer och boka

 • Tydligt handlingskraftigt ledarskap i en ständigt föränderlig värld
 • Kultur och värdegrund är nyckeln till succé
 • Globalt ledarskap med erfarenhet från att bo och verka som ledare i olika länder
Läs mer och boka

 • Innovationssäkrad affärsutveckling
 • Hållbara affärsmodeller
 • Leda genom kris
Läs mer och boka

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding
Läs mer och boka

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning
Läs mer och boka

 • Ledarskap få det att fungera i vardagen
 • Kommunikation: ledarskapets retorik
 • Gå från ord till handling – besvara ditt hur!
Läs mer och boka

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team
Läs mer och boka

 • Livsbalans – genom fokus på de insatser som ger störst effekt såväl hemma som på arbetet
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hur du får barnen att lyssna – och prata
Läs mer och boka

 • EQ och effektiv kommunikation
 • Skapa förtroende och psykologisk trygghet
 • Visionärt arbete, strategi och försäljning
Läs mer och boka

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk
Läs mer och boka

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare
Läs mer och boka

 • Ledarskap – utmaningar i ledarrollen, ledarskapsbehov för situation, grupp och individ
 • Grupputveckling – gruppdynamik, kommunikation, tillskapande, psykologisk trygghet
 • Konflikthantering – medling och konfliktlösning, förebyggande, kompetensutveckling i ämnet
Läs mer och boka

 • Hållbar hälsa för mer energi och tydligare prioritering
 • Beteendeförändring som skapar inre trygghet och självtillit
 • Gränssättning och glasklar kommunikation
Läs mer och boka

 • Psykologisk trygghet
 • Happy Ship
 • Effektivt samarbete
Läs mer och boka

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande
Läs mer och boka

 • Customer experience management
 • Kund- och medarbetarengagemang
 • Leda och utveckla med kund i fokus
Läs mer och boka

 • Nytänkande i skapandet av strukturerade strategier
 • Gör skillnad i personal- och lämplighetsfrågor
 • Känsliga och komplexa utmaningar
Läs mer och boka

 • Ledarskap
 • Strategi
 • Styrelsearbete
Läs mer och boka

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet
Läs mer och boka

 • Effektivitet
 • Email
 • Fokus
Läs mer och boka

 • Kommunala och politiskt styrda organisationer
 • Högpresterande ledningsgrupp
 • Senior chefscoachning
Läs mer och boka

 • Bygga och växa bolag
 • Ledarskap
 • HR
Läs mer och boka

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Kultur och Ledarskap
Läs mer och boka

 • Förändringsledarskap – vikten av att förenkla, kommunicera och att hitta verktygen
 • Våga göra! Från omfattande överblick till prioritering.
 • Transformationsuppdrag, digitaliseringsresor, automatisering (AI).
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Entreprenörskap
 • Gigekonomi
Läs mer och boka

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering
Läs mer och boka

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Framtidens HR
 • Digitaliserade arbetsplatser
 • HR + AI
Läs mer och boka

 • Bygga och växa bolag
 • Digitalisering
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning
Läs mer och boka