Executive Expertise

Hélène Barnekow

Värderingsstyrd internationell ledare med 30 år i techbranschen – från produktchefsroller till VD

11 995 kr ex moms, eller 3 företagskrediter för 90 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska
 • ·
 • Franska

Med tre decenniers erfarenhet i den internationella techvärlden, har hon skapat succéer i snabbt föränderliga organisationer genom sin betoning på impact, kundvärde och ett värdebaserat ledarskap – med stort fokus på kultur. Allt pådrivet av digitaliseringen och dess möjligheter.

Expert och konsult inom

 • Tydligt handlingskraftigt ledarskap i en ständigt föränderlig värld
 • Kultur och värdegrund är nyckeln till succé
 • Globalt ledarskap med erfarenhet från att bo och verka som ledare i olika länder

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte – Executive Expertise

Boka Sveriges ledande rådgivare för 90 minuters fokuserad 1:1-dialog kring dina största ledarskaps- eller affärsutmaningar.

Hélènes största bedrifter

 1. VD för Telia Sverige och Microsoft Sverige, 2014 – 2022. Genomförde två helt olika och stora transformationer av affärsmodeller, ledarskap, organisationskultur och digitalisering.
 2. Gedigen internationell erfarenhet från globala verksamheter – både amerikanska, svenska och svenska-japanska bolag. Bott i åtta olika länder och kunnat arbeta, leva och bygga organisationer i många olika kulturer. Sedan 1997 har jag alltid byggt ledningsgrupper som är jämlika i könsfördelning och med ökad bred mångfald – trots att jag verkat i en mansdominerad bransch.
 3. Som Marknadschef för Sony Ericsson i Latinamerika lyckades jag bygga upp ett team med bästa e-nps mätningarna tvärs över en gigantisk marknad, med olika länder och organisationstillhörighet. Samtidigt ökade marknadsandelen från 5 % till 25 % och varumärket klättrade från plats 5 till att vara hack i häl med varumärkesledare.

Hélènes övertygelser

 1. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Allt som kan digitaliseras kan kopieras. Det enda som inte kan kopieras är din kultur.
 2. Det värdebaserade ledarskapet blir helt avgörande för att leda i den snabbrörliga världen. Att utgå från både kund, medarbetare och organisationens behov för att skapa värde genom digitalisering - med tekniken som möjliggörare.
 3. Jag tror på att göra. Att som ledare hela tiden, varje dag, visa i handling åt vilket håll du vill att organisationen ska röra sig.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Hélène

Internationell erfarenhet från verksamheter inom 50 -tal länder och boende i 8 länder har ständigt utmanat Hélène och stärkt henne som ledare inom krävande miljöer med olika kulturer och arbetssätt.

Hélène är en sann förändringsagent som tror på att leda med en inspirerande vision och bygga starka värdebaserade organisationers för att lyckas i en föränderlig värld. Där tekniken och digitaliseringen är möjliggöraren för att förbli en spelare i gamet – som fortsätter göra skillnad.

Hennes övertygelse om att bygga mångfald i team och att fokusera på inkludering har skapat lönsamhet till företags sista rad, och även ett bättre arbetsklimat, innovativa medarbetare och en bredare talangpool.

Att ge tillbaka av sin tid är viktigt för Héléne och hennes engagemang sträcker sig från mentorskap till stöttning av start-ups.

Expertis

 • Digitalisering – interna processer och kulturförflyttning
 • Digitalisering för affär och kundnytta
 • Digitaliseringsresa – privat- och offentlig sektor
 • Inkludering
 • Kommunikation
 • Kultur
 • Mångfald
 • Transformation
 • Värderingsstyrd organisation

Video

Media

Böcker

Podcasts

Artiklar

Följ Hélène