Johanna Flanke

HR-expert specialiserad inom M&A, HRM och people-perspektivet

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Johanna Flanke står för att “HR är resultat” och detta bevisar hon genom att idag vara en av Sveriges främsta i att skapa framgångsrika HR-strategier och processer. Hon är en av mycket få i Sverige idag som är expert inom inom Mergers and Acquisitions (M&A) utifrån HR-kompetens. Hennes övertygelse ligger i att när HR blir en betydande och integrerad del av bolagets strategi, med fokus på people-perspektivet ökar chansen att bolaget blir långsiktigt hållbart. Med det sagt är det inte helt förvånande att Johanna nyligen tillträdde som Generaldirektör på HR-föreningen.

Expert och konsult inom

 • Mergers and Acquisitions (M&A) utifrån HR-kompetens
 • Utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapat hållbara resultat
 • Konkreta metoder för att identifiera låg- och högriskmoment genom hela transformationsfasen

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Johannas största bedrifter

 1. Som HR-direktör på RISE byggde vi ett starkt forskningsinstitut för Sverige där 35 institut blev ett. En förändringsresa som få fått vara med om.
 2. När jag var med vid Volvos köp av Renault och fick delta i den HR due dilligence-process som låg till grund för uppköpet.
 3. När jag får veta från medarbetare att jag gjort skillnad för dem i deras liv. Det slår allt annat!

Johannas övertygelser

 1. Tillsammans - ingenting blir bättre om man kör själv.
 2. Finns det en vilja, finns det en väg.
 3. HR ÄR resultat.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Johanna

Drivet att utveckla HR som en funktion är en specialistkompetens där Johanna, med sin långa erfarenhet av att lösa komplexa HR-uppdrag, är en stark resurs som kan stötta chefer som ska se över eller omorganisera sin HR-funktion. Med ett öga för att se potential och ett driv som får medarbetaren att växa har hon erfarenhet av att stötta personer i ledande roller med svåra ärenden och komplexa situationer.

Johanna Flanke står för att ’HR är resultat’ och detta bevisar hon genom att idag vara en av Sveriges främsta i att skapa framgångsrika HR-strategier och processer. Hon är en av mycket få i Sverige idag som är expert inom inom Mergers and Acquisitions (M&A) utifrån HR-kompetens. Hennes övertygelse ligger i att när HR blir en betydande och integrerad del av bolagets strategi, med fokus på people-perspektivet, så ökar chansen att bolaget blir långsiktigt hållbart.

Hon har en gedigen erfarenhet med flera ledande HR-roller, inom Volvo-koncernen, som HR-direktör för RISE och ordförande för Centrum för global HRM:s Advisory Board, där hon drivit utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapat hållbara resultat. Hennes metoder upptäcker låg- och högriskmoment i tidigt skede, med insatser som stöttar
arbetet inom t.ex. due diligence, kultur och integration.

När HR är med från början i en M&A-process skapas en mer lyckad totalbedömning, där HR-uppdraget driver bolagets frågor genom ett people-perspektiv för att kunna bli långsiktigt hållbart.

Johannas erfarenhet ger ett djup till sin tydliga profilering inom HR/People, där hon ser både till människan och bolagets utveckling. Hon lever efter att omsätta ord till handling och citatet ’det är i mötet med medmänniskor vi visar vilka vi är och vart vi är på väg’, från Stefan Einhorns bok (Medmänniskor) uttrycker hennes tro på att ingen kan göra allt men alla kan göra något och där kan HR vara med att skapa positiva förutsättningar för individen och för organisationen.

Expertis

 • Competence management
 • Employer branding
 • Företagsfusion och konsolidering
 • Företagsstrategi
 • HR
 • Internkommunikation
 • Kultur
 • M&A

Media

Podcasts

Artiklar

Följ Johanna