Elizabeth Kuylenstierna

Medlare, terapeut, ledarskapskonsult med internationella uppdrag, UGL-handledare, processledare och expert inom ledarskapet gruppdynamik och grupputveckling, konflikter, kris och förändring.

3 995 kr ex moms eller 1 företagskredit för 60 minuter

 • Svenska
 • ·
 • Engelska

Som en av landets vassaste kompetenser inom ledarskap, grupputveckling och konflikthantering utvecklar och tränar Elizabeth ledningsgrupper och ledare med ett utmanande, skarpt och träffsäkert sätt att iaktta och utforska situationer. Genom sitt unika sätt att skapa trygghet och förtroende, samtidigt som hon uppriktigt delar det hon ser och uppfattar, har hon med framgång lett otaliga ledare och grupper ur krissituationer, infekterade konflikter och andra utmaningar som andra inte rått på.

Expert och konsult inom

 • Ledarskap – utmaningar i ledarrollen, ledarskapsbehov för situation, grupp och individ
 • Grupputveckling – gruppdynamik, kommunikation, tillskapande, psykologisk trygghet
 • Konflikthantering – medling och konfliktlösning, förebyggande, kompetensutveckling i ämnet

Personlig ledarskapsrådgivning via videomöte

Wisory erbjuder individuellt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning. Boka Sveriges ledande rådgivare för ett 1:1 videomöte.

Elizabeths största bedrifter

 1. Med hennes bredd inom konflikthantering, medling, gruppdynamik, förändrings- och processledning och skarp ledarträning läser hon snabbt av ett rum, där hon ena dagen möter koncernchefer med utmaningar, och nästa dag en arbetsgrupp i infekterad konflikt.
 2. Elizabeths förmåga att jobba med människor i olika sammanhang och situationer har gjort henne stabil nog att ta sig an så vitt skilda uppdrag som inom Kriminalvården i USA till att handleda toppledare i Sverige och hålla Försvarshögskolans UGL-ledarutbildning.
 3. Hon är djupt engagerad i samhällsfrågor och har sen 25 år tillbaka varit volontär hos organisationer, som BRIS, ECPAT, Tjejzonen och Röda Korset. Hon vill ge av sig själv, dela med sig av sin tid, kunskap, engagemang, medmänsklighet och sitt hjärta. Det är en grundvärdering och en självklarhet för Elizabeth – att leva i enlighet med den uppgift hon tagit på sig.

Elizabeths övertygelser

 1. Det viktigaste är mod. Modet att våga. Modet att bli medveten, modet att komma till insikt och att utforska för att sedan fatta beslut efter verksamhetens bästa. Modet att lyfta de obekväma frågorna, de där som alla tänker på men ingen pratar om. Modet att säga ja, nej eller att helt enkelt inte alltid veta.
 2. Det är oerhört viktigt för mig att vara ödmjuk inför livet och inför varje uppdrag och förtroende, men att också vara tydlig, ärlig och rak med goda intentioner. Det finns inte tid att vara på låtsas eftersom att allt är på riktigt. Jag slösar inte mina uppdragsgivares tid, då är det inte alltid bekvämt men det är äkta.
 3. Alla konflikter går att lösa, men inte med fegt ledarskap. Tyvärr är många chefer så rädda, så otydliga och riktiga smitare. Konflikter som inte blir lösta påverkar hela verksamheten på ett sätt som man faktiskt bör kalkylera in i sina budgetar; personalen tappar motivationen, kunderna känner av stämningen och produktiviteten minskar. Jag ser fantastiska förändringar på kort tid, när ledare törs vara ledare, och kliva i där det behövs. Konflikter ÄR utvecklande. Men bara om man hanterar dem.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra kunder

Om Elizabeth

Elizabeth Kuylenstierna är expert på konflikthantering, ledarskap och grupputveckling och arbetar både i Sverige och internationellt.

Hon är flitigt anlitad som ledarskapskonsult, medlare, terapeut och handledare inom näringsliv och offentlig sektor, både inom små och stora organisationer. Elizabeth är även handledare i Försvarshögskolans ledarskapsutbildning – UGL.

Elizabeth har en förmåga att öppet och ärligt skala av och gå direkt in i problemets kärna. Med sin egen trygghet skapar hon förtroende och tillit, vilket får grupper och individer att våga gå till djupare insikter och mer kontakt med sig själva och varandra. Det skapar snabbt effektivitet och utveckling, vilket i nästa steg lyfter resultaten.

Hennes engagemang i tuffa situationer, där snabba beslut bör fattas, har gjort att hon framgångsrikt medlat fram lösningar hos motstridiga parter. Hon har under sina många år med att jobba med människor, skaffat sig en diger erfarenhet av hur människor fungerar i kris, konflikter, utsatta situationer, infekterade problem, rädslor och motstånd. Detta inte minst från hennes jobb bland eliten i näringslivet och pressade ledningsgrupper

Att Elizabeth har medlat och föreläst för åtskilliga samhällsgrupper och yrkesroller märks i hennes sätt att bekvämt föra sig bland olika sammanhang och grupperingar. Hon är trygg att landa varsomhelst, högt och lågt. Hon har flera gånger nominerats till och vunnit Årets Talare, skrivit flera bästsäljande faktaböcker samt varit sommarpratare i Sommar i P1.

Expertis

 • Beteenden
 • Genomförande
 • Gruppdynamik
 • Grupputveckling
 • Handledare | The Human Element
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Ledarskapsbehov
 • Ledarskapsträning
 • Motstånd
 • UGL-handledare

Följ Elizabeth