Förändringsarbete

En förändringsresa är aldrig utan friktion och utmaningar. Här väljer du bland rådgivare som själva gjort omfattande förändringsresor, de vet vad som är viktigt och kan dela med sig av fallgropar och framgångsfaktorer. Några nöjer sig med att boka ett fokuserat möte med någon av experterna medan andra väljer en serie med möten för att ha guidning under en hel förändringsprocess.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Syftesdrivet ledarskap
 • Värdegrundsarbete
 • Chefsrådgivning
Läs mer och boka

 • Hälsa, sjukvård, omsorg
 • Service design
 • Grundarens dilemma
Läs mer och boka

 • Logistikflöden från produkt till kund
 • Logistik över hela planeten
 • Gör det komplexa lättförståeligt och har förmågan att skapa framgångsrika samarbeten mellan globala team
Läs mer och boka

 • Hållbart arbetsliv
 • Förhöj din digitala kompetens
 • Frigöra tid och minska stress
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering
Läs mer och boka

 • Hållbar hälsa för mer energi och tydligare prioritering
 • Beteendeförändring som skapar inre trygghet och självtillit
 • Gränssättning och glasklar kommunikation
Läs mer och boka

 • Social hållbarhet (CSRD & affären)
 • Kultur = verktyg att nå affärsmål
 • Styrelseagenda: Kultur & organisationsfrågor
Läs mer och boka

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse
Läs mer och boka

 • Tydligt handlingskraftigt ledarskap i en ständigt föränderlig värld
 • Kultur och värdegrund är nyckeln till succé
 • Globalt ledarskap med erfarenhet från att bo och verka som ledare i olika länder
Läs mer och boka

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt
Läs mer och boka

 • Psykologisk trygghet
 • Happy Ship
 • Effektivt samarbete
Läs mer och boka

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare
Läs mer och boka

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap
Läs mer och boka

 • Arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Pionjär sedan -92 inom karriär och coaching i Sverige
 • Retention & Engagement – nöjda, produktiva medarbetare som stannar
 • Strategisk Branding av ledning, bolag & medarbetare
Läs mer och boka

 • Leda i ständig förändring
 • Bygga engagerade och högpresterande team
 • Från silos till agil tvärfunktionell kundcentrerad organisation och arbetssätt
Läs mer och boka

 • Struktur och organisation
 • Internationella affärer
 • Styrelsearbete och performance management
Läs mer och boka

 • Att leverera lönsamhet genom att ta vara på hela kompetensen i bolaget och se potentialen i hela bolaget och på så vis utveckla verksamheten
 • Beslutsfattande grundat i värderingar, självledarskap och en gemensam kompass
 • Förmåga att genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap förmedla vision och budskap utifrån olika perspektiv
Läs mer och boka

 • Förändringsledning
 • Förebyggande av stress med hjälp av metakognition
 • Senior ledarskapsutvecklare
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbete
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap
Läs mer och boka

 • Organisation av e-handel
 • Systemval
 • Plattformsval
Läs mer och boka

 • Bolagsbyggande
 • Kapitalresning
 • Market entry
Läs mer och boka

 • Ledarskap – utmaningar i ledarrollen, ledarskapsbehov för situation, grupp och individ
 • Grupputveckling – gruppdynamik, kommunikation, tillskapande, psykologisk trygghet
 • Konflikthantering – medling och konfliktlösning, förebyggande, kompetensutveckling i ämnet
Läs mer och boka

 • Interimsledarskap, bli förberedd för hantering av plötslig vakans
 • Driva förändring som tillfällig ledare
 • Alternativ karriär som giggare
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsledarskap
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Förändringsledarskap – vikten av att förenkla, kommunicera och att hitta verktygen
 • Våga göra! Från omfattande överblick till prioritering.
 • Transformationsuppdrag, digitaliseringsresor, automatisering (AI).
Läs mer och boka

 • Ledarskapsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Försäljning
Läs mer och boka

 • Etik och moralfrågor
 • Modig nytänkare
 • Våga gå nya vägar
Läs mer och boka

 • Livsbalans – genom fokus på de insatser som ger störst effekt såväl hemma som på arbetet
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hur du får barnen att lyssna – och prata
Läs mer och boka

 • Arbetssätt (bl.a. SAFe)
 • Implementering av IT-och affärssystem
 • Organisationstransformation
Läs mer och boka

 • Mergers and Acquisitions (M&A) utifrån HR-kompetens
 • Utmanande förändringsarbete i utmanande tider som skapat hållbara resultat
 • Konkreta metoder för att identifiera låg- och högriskmoment genom hela transformationsfasen
Läs mer och boka

 • Skapa förändringsprojekt som involverar, engagerar och som ger resultat! Jag har verktygen
 • Psykologisk trygghet är avgörande i en lärande organisation – hur skapas det?
 • Hälsa och den egna kompassen – få livspusslet att gå ihop
Läs mer och boka

 • Att leda på distans
 • Beslutsfattande
 • Business Intelligence
Läs mer och boka

 • Förändringsledare – genom människa och kultur
 • Transparent ledarskap – för att våga växa
 • Resultatsdrivet och empatiskt affärstänk
Läs mer och boka

 • Ledarskap få det att fungera i vardagen
 • Kommunikation: ledarskapets retorik
 • Gå från ord till handling – besvara ditt hur!
Läs mer och boka

 • Best of breed; hur väljer man och vad är effekten
 • Strategi för hur legacy system ska transformeras till moderna lösningar
 • Digitala affärsmodeller
Läs mer och boka

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system
Läs mer och boka

 • Transformera från produkt till tjänster
 • Uppkopplade och smarta produkter
 • Affärsmodeller och kundvärde
Läs mer och boka