Kultur

Att bygga en bra företagskultur görs inte på en natt. Här får du tillgång till de bästa inom ämnet, de som har byggt framgångsrika företag, fått egna erfarenheter och vet vad som fungerar. Passa på att ställa dina frågor om hur du bygger kraftfulla arbetsgivarvarumärken och vad employer branding kan betyda för dig och din verksamhet.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Attrahera och behåll talanger
 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Employer branding
Läs mer och boka

 • Förändringsledare – genom människa och kultur
 • Transparent ledarskap – för att våga växa
 • Resultatsdrivet och empatiskt affärstänk
Läs mer och boka

 • Kommunala och politiskt styrda organisationer
 • Högpresterande ledningsgrupp
 • Senior chefscoachning
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Förändringsarbete
 • Globalisering
Läs mer och boka

 • Bygga förändringstrygga organisationer
 • Kom igång med AI!
 • Tillitsfullt samarbete
Läs mer och boka

 • Beteendeförändring
 • Kulturutveckling
 • Mänskliga system
Läs mer och boka

 • Disruptivt
 • Drömarbetsgivare
 • Drömledarskap
Läs mer och boka

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke
Läs mer och boka

 • Inkludering och integrering – Jämställd och jämlik. Få koll på begreppen
 • Människan bortom ytan. Riv fasaderna och led vägen i det sårbara ledarskapet.
 • Interkulturell kommunikation
Läs mer och boka

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap
Läs mer och boka

 • Digitalisering – med människan i fokus
 • Ledarskap som inspirerar
 • Marknadsföring och affärstänk
Läs mer och boka

 • Att leverera lönsamhet genom att ta vara på hela kompetensen i bolaget och se potentialen i hela bolaget och på så vis utveckla verksamheten
 • Beslutsfattande grundat i värderingar, självledarskap och en gemensam kompass
 • Förmåga att genom ett inkluderande och kommunikativt ledarskap förmedla vision och budskap utifrån olika perspektiv
Läs mer och boka

 • Affärsmässighet
 • Chefs- och ledarskapsutveckling
 • Forskning
Läs mer och boka

 • Bygga starka och inkluderande kulturer
 • Bygga och växa bolag
 • Autentiskt ledarskap
Läs mer och boka

 • Ledarskap – utmaningar i ledarrollen, ledarskapsbehov för situation, grupp och individ
 • Grupputveckling – gruppdynamik, kommunikation, tillskapande, psykologisk trygghet
 • Konflikthantering – medling och konfliktlösning, förebyggande, kompetensutveckling i ämnet
Läs mer och boka

 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Kultur och Ledarskap
Läs mer och boka