Kommunikation

Hur du kommunicerar kan vara helt avgörande för hur du lyckas med att bygga ett framgångsrikt bolag eller få en lyckad karriär. Här hittar du några av Sveriges ledande kommunikationsrådgivare. De ger råd inom allt från internkommunikation, samtals- och mötesteknik, presentationsteknik och kriskommunikation.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

 • Energi & inspiration
 • Ledarskapsutveckling
 • Livskvalitet
Läs mer och boka

 • Pionjär sedan -92 inom karriär och coaching i Sverige
 • Retention & Engagement – nöjda, produktiva medarbetare som stannar
 • Strategisk Branding av ledning, bolag & medarbetare
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • PR/ Media
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • PR/ Media
 • Presentationsteknik
Läs mer och boka

 • Förändringsarbete
 • Innovation
 • Integration
Läs mer och boka

 • Employer branding
 • Framtidens arbetsmarknad
 • Inspiration
Läs mer och boka

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Möten och events
Läs mer och boka

 • Digitala affärsmodeller
 • Digitala möten
 • Digitalt arbetssätt
Läs mer och boka

 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbete
 • Strategi
Läs mer och boka

 • Kultur
 • Ledarskap
 • Presentationsteknik
Läs mer och boka

 • Insiktsgenerering
 • Konsumentbeteende
 • Målgruppsförståelse
Läs mer och boka

 • Livsbalans – genom fokus på de insatser som ger störst effekt såväl hemma som på arbetet
 • Så får du barn med stark självkänsla
 • Hur du får barnen att lyssna – och prata
Läs mer och boka

 • Förändringskommunikation 
 • Förändringsledning
 • Internkommunikation
Läs mer och boka

 • Skarp omvärldsanalytiker
 • Senior varumärkesstrateg
 • Digitalisering som möjliggörare
Läs mer och boka

 • Beteendeinriktat ledarskap
 • Kommunikativt ledarskap
 • Systemorienterat ledarskap
Läs mer och boka

 • Arbetsglädje
 • Driva förändring
 • Empatiskt ledarskap
Läs mer och boka

 • Förändringsledarskap – vikten av att förenkla, kommunicera och att hitta verktygen
 • Våga göra! Från omfattande överblick till prioritering.
 • Transformationsuppdrag, digitaliseringsresor, automatisering (AI).
Läs mer och boka

 • Beslut under osäkerhet
 • Beslutsfällor och beslutsmöjligheter
 • Få människor och organisationer att våga mer/ hållbarhet/ hälsa
Läs mer och boka

 • EQ och effektiv kommunikation
 • Skapa förtroende och psykologisk trygghet
 • Visionärt arbete, strategi och försäljning
Läs mer och boka

 • Nya sätt att driva strategisk HR och bygga Employee Experience (EX).
 • Kris- & förändringskommunikation på ett humant sätt som bevarar företagskulturen.
 • Personal branding för business-ledare som skapar och organiserar “community” kring dem.
Läs mer och boka

 • Inkludering och integrering – Jämställd och jämlik. Få koll på begreppen
 • Människan bortom ytan. Riv fasaderna och led vägen i det sårbara ledarskapet.
 • Interkulturell kommunikation
Läs mer och boka

 • Modigt ledarskap
 • Skapa teamkänsla och samhörighet
 • Ta ditt sälj till en ny nivå
Läs mer och boka

 • Säkerhetsledarskap & säkerhetskultur
 • Krisberedskap
 • Ledarskap
Läs mer och boka

 • Dagens talangmarknad
 • Employer branding
 • Förflyttningsresor av arbetsgivarvarumärke
Läs mer och boka

 • Måldrivet ledarskap
 • Livspussel och ledarskap
 • Effektivt delegerande
Läs mer och boka

 • Digitala möten – hur skapa energi och engagemang med rätt planering och genomförande
 • Leda på distans – strategi och verktyg för ledarskap som fungerar på distans
 • Moderator – att leda möten med energi och engagemang proffsigt och genomtänkt
Läs mer och boka

 • Grupp, samarbete & kommunikation
 • Hantera konflikter, feedback & kritik
 • Förändringsledarskap
Läs mer och boka

 • Kommunikation
 • Krishantering
 • Styrelse
Läs mer och boka