Ledarskap i en snabbt föränderlig värld

Världen förändras i allt snabbare takt och det ställer höga krav på ledarskapet. Situationen i Ukraina påverkar långt utanför landets gränser och många företag i Sverige tillhör globala organisationer med teammedlemmar runt om i världen som direkt eller indirekt berörs av kriget.

Vi tar oss an en ny aktuell fråga i en artikelserie med tema ”Ledarskap i en snabbt föränderlig värld”. 

Del 1 – krävs av ledarskapet i kristider?

-Thomas Spångberg och Christer Braster

Del 2 – Gör sig EQ-ledarskapet ännu bättre i krisläge?

-Jenny Lundström

Del 3 – Förbered dig för det oväntade

-Paul Ronge

Del 4 – Ditt ’hej’ räddar liv

-Charbel Gabro


Article image - Del 1 -  krävs av ledarskapet i kristider?

Del 1: Vad krävs av ledarskapet i kristider?

-Thomas Spångberg och Christer Braster

Först ut i Wisory-panelen för artikelserien, samtalar vi med Thomas Spångberg och Christer Brasta kring vad som krävs av ledarskapet i kristider. Två av Wisorys högt uppskattade rådgivare med gedigen erfarenhet och kunskap från ledarskap inom globala företag som Microsoft och Volvo.

Christer och Thomas berättar varför förmågan att lyssna, empati och närvaro är så viktigt samt hur pandemin successivt förberett ledare att hantera svåra situationer genom distansarbetesledarskap de senaste två åren.

Thomas

Det är viktigt att som ledare sätta fokus på människorna. Vi ser en ökad stress och oro vid kriser som nu. I globala team kan det finnas medarbetare i närområdet eller som själva har flytt från krig. Det finns ett stort behov att prata och medarbetarna behöver en ledare att luta sig mot och få stöd.

I dag har många företag en hybrid arbetsplats vilket skapar nya utmaningar för många ledare. Att leda på distans är komplext och när delar av världen går in i en kris blir det ännu mer komplext. Globala organisationer har byggt upp erfarenheter att primärt mötas via video, men även det kan bli svårare i kristider. Det viktigaste i ledarskapet då, är att finnas där för teamet och att förstå att alla är olika och därför behöver bemötas olika. Det är viktigare att lyssna än att prata”, summerar Thomas.  

Christer

”Ett empatiskt och närvarande ledarskap är alltid viktigt. Även under mer normala förhållanden går människor genom personliga kriser. En ledare behöver, oavsett när en situation uppstår, vara redo att hantera den med närvaro och empati.

Att ha erfarenhet i sitt ledarskap av den typen av situationer är ett väldigt bra fundament för situationer likt den vi är i nu. Jag tror att pandemin har utvecklat ledare i stort. Givet att en global pandemi har varit en kontinuerlig del av verkligheten i flera år har ledare utvecklat sin förmåga att lyssna in medarbetarna och förstå hur de mår och hur deras situation ser ut”, säger Christer och kommer sedan in på krisberedskap.

”De allra flesta företag har byggt upp och övat sin krisberedskap om krisen eller kriget kommer. Den krisberedskapen har ofta en tyngdpunkt på att kunna hantera krisen på ett konkret plan med förutbestämda processer och rutiner. Detta är en viktigt, och har företagen övat så ökar chansen att de håller sig till sina handlingsplaner. Samtidigt behöver ledarna ta med det som vi pratade om innan: förmågan att lyssna, vara empatisk och närvarande.

Det här kan man inte planera för utan här gäller det att följa sina värderingar och lyssna på sin egen erfarenhet och inre kompass. Kombinationen mellan dessa två delar är det som skapar rätt förutsättningar för att hantera en kris så bra som möjligt”, avslutar Christer.


Article image - Del 2: Gör sig EQ-ledarskapet ännu bättre i krisläge?

Del 2: Gör sig EQ-ledarskapet ännu bättre i krisläge?

-Jenny Lundström

I vår artikelserie ”Ledarskap i en snabbt föränderlig värld” spanar vi på behov och utmaningar i ledarskapet när saker hastigt ställs på sin spets. 

I dag dyker vi ner i frågan huruvida emotionell intelligens (EQ) i ledarskapet är ännu viktigare i kristider. 

Wisory-rådgivare Jenny Lundström är en affärsinriktad ledarskapsrådgivare med fokus på emotionell intelligens (EQ) och självledarskap. Jenny beskriver dagens komplexa ledarskap där vi står inför stor oförutsägbarhet och en snabb förändringstakt, och hur EQ-ledarskapet kan bidra här. Dessutom delar hon med sig av 5 EQ-förmågor som är extra viktiga i kristider.  

Varför behövs EQ i ledarskapet?

”Ett gott ledarskap börjar alltid med en själv. En nyckel för att lyckas som ledare är att utveckla sin emotionella intelligens för att förstå sig själv och andra bättre. Om jag inte kan förstå andra så kan jag inte få förtroende, och utan förtroende så kan jag inte leda”, beskriver Jenny.

Gör sig EQ-ledarskapet ännu bättre i krisläge?

”Ja absolut. Ledarskapet idag är enormt komplext då vi står inför stor oförutsägbarhet och en förändringstakt som är enorm. Med en god emotionell förmåga kan du bättre hantera kriser och stress. Du som ledare behöver bli ännu bättre på att uppmärksamma hur medarbetarna mår även på distans och förstå vad de känner. Följ din intuition, var uppmärksam på kroppsspråk och ställ öppna frågor”, tipsar Jenny

Hon beskriver vidare fördelarna av ett väl utvecklat EQ. Hur vissa människor tycks må bättre och lyckas bättre både i det personliga livet och professionella yrkeslivet, med till synes liknande förutsättningar och CV. Dessa personer har helt enkelt Det ‘E’t’, som kommer av fördelen med ett högt EQ. Hon flaggar för en utmaning hos den kommande generationen som presenteras arbetsmarknaden. 

”Den yngre generationen är vana att i den digitala världen bara kunna ”leave a game”. Det fungerar inte i verkligheten. För att lyckas med sociala interaktioner så krävs annat än i den digitala världen. Därför tror jag det blir ännu viktigare för företagen att arbeta med EQ.”

Det finns dock (EQ)hopp för alla bekräftar Jenny.
”Till skillnad mot IQ så kan EQ utvecklas och förbättras”.

Ge exempel på 5 EQ-förmågor som är extra viktiga i kristider

1. Självuppfattning

Att vara medveten om känslorna som finns och hur de påverkar agerande och beslut. Har du en god självkänsla och en tro på dig själv blir du bättre på att hantera problem och svåra situationer.

2. Empati

’Empati är grunden i EQ. Förmågan att förstå och ha intresse för andra människors känslor och tankar är en förutsättning för väl utvecklad emotionell intelligens.

3. Flexibilitet

Förändringstakten och oförutsägbarheten ökar snabbt och den som är flexibel och förändringsbenägen har lättare att hitta lösningar och klara av stressiga situationer.

4. Sociala relationer

Att bygga starka relationer som kännetecknas av förtroende och tillit har blivit ännu viktigare sedan vi började arbeta mer digitalt. Det är viktigt att vara lyhörd och nyfiken samt att uttrycka vad man ser och känner.

5. Optimism

Är glaset halvtomt eller halvfullt? Den som är optimistisk och positiv har lättare att hantera utmaningar och ha tilltro till andra människor. Den har också lättare att vara objektiv och realistisk, inte låta känslorna färga verkligheten.Att det lönar sig att satsa på ett EQ-ledarskap är självklart. ”När människan växer så växer även företaget”, avslutar Jenny.

I dag coachar Jenny VD:ar, HR- försäljnings- och kommunikationschefer samt ledningsgrupper i hur både resultat och måenden når nya höjder när EQ inkluderas i ledarskapet.


Article banner - Del 3 - Förbered dig för det oväntade

Del 3 – Förbered dig för det oväntade

-Paul Ronge

Paul Ronge möter upp med ett leende på andra sidan skärmen. De silvergrå lockarna och markerade glasögonen är bekanta från oräkneliga antal tv-framträdanden och tidningsartiklar. I 23 år bevakade han politik för bland annat SVT, Aftonbladet och Expressen. 47 år ung sadlade han om och blev PR- och medierådgivare inom krishantering. ”Jag bestämde mig för att jag inte var för gammal för att hitta en ny karriär. Det är häftigt att sadla om. Man får en nytändning av att lära sig nya saker”. Nu har han samlat på sig lika många år i sin ’nya’ karriär som från tiden som mediaräv.

Paul är också en mycket populär rådgivare hos Wisory. I vår artikelserie ”Ledarskap i en snabbt föränderlig värld” är han ett självklart val att konsultera för sin specialisering i krishantering och medieträning.

Förbered dig för det oväntade

Kriget i Ukraina är på allas läppar och påverkar långt utanför dess landsgränser, även i Sverige. I denna del av artikelserien dyker vi ner i frågan: Hur vet man att man är väl förberedd för en kris? I Wisorys team av rådgivare inom Kommunikation hittar du några av Sveriges ledande kommunikationsrådgivare. Paul Ronge är en senior PR- & Krishanteringsexpert som här generöst delar en krisberedskapsplan och beprövade erfarenheter.

Som bördig av ungersk härkomst genom sin mor, är han djupt berörd av situationen i Ukraina och beskriver ett världsläge som har ställts på ända.
”Vi måste ställa in oss på att det är ett annat världsläge. Det är risk för ett tredje världskrig och en fruktansvärd reprisupplevelse. Vi tvingas förhålla oss till flera aspekter, också de mänskliga.

I sin profession inom krisberedskap konstaterar Paul:

”Den viktigaste reflektionen för krisberedskap är att en riktigt stor kris ofta kommer oväntat. Varken H&M eller IKEA trodde nog i sin vildaste fantasi för ett år sedan att de skulle vara i en situation att behöva dra sig ur Ryssland. Just därför måste du vara väl förberedd.”

Övervinn reptilhjärnan och mota kon från isen

Paul säger att han ofta involveras när krisen redan är ett faktum och ger en liknelse med tandläkarbesöket som ofta sker först när det blir ett nödvändigt ont. Man får göra det bästa av situationen men det blir både mer omständligt och kostsamt.

”Många företagsledare tänker att det är ingen ko på isen. Tills det plötsligt är det.”

En viktig insikt är att förstå att när det blir en riktigt allvarlig kris så är du med stor sannolikhet oförberedd. Just därför är det viktigt att vara så väl förberedd som det bara är möjligt.

”Vid en allvarlig kris får du panik och reptilhjärnan slår till. Då behöver ni ha förankrade rutiner och system som aktiveras. Dessa verktyg kommer att underlätta situationen” beskriver Paul.

Idag förstår en något högre andel av företag vikten av förberedelser innan krisen sker. Kommunikationsavdelningarna har blivit mer avancerade. Ändå fortsätter företag att hamna i stora kriser. Borde man inte veta bättre?

”Människans natur har inte utvecklats likt kommunikationsavdelningarna. Felen är ofta inbyggda i människans natur. Det är därför vi ser upprepade fel där det flygs för mycket helikopter och privatjet”.

Runda krisen med rätt fråga

Varför fortsätter företag att gå på pumpen med till synes klumpiga ageranden som leder till stor kris när det finns så många exempel på klavertramp? Svaret är enligt Paul: ”För att det inte är så lätt som det kan låta.” Han beskriver att konflikter ofta står mellan lönsamhet och etik och att alla företag måste ha drivkraften att vara lönsamma. Det är dessutom lättare att med ett utifrånperspektiv se problematiken. Det sitter många fotbollsproffs i soffan…

Paul understryker att många kriser skulle kunna undvikas genom en enkel fråga: ”Skulle det som jag/vi står i begrepp att göra kunna presenteras i media?”

Är svaret nej eller ens nja, så är det rejält värt att ta en extra tankerunda. Vissa bolag och individer riskerar att uppmärksammas snabbare än andra. Den som är satt på piedestal riskerar ett högre fall, bolaget som är mer känt av allmänheten riskerar en snabbare granskning än det mer obekanta, och den som har byggt sig in i folksjälen kan lyckas undvika skärselden med en lättare rispa.

Paul Ronge har bevakat och granskat makten i årtionden som politisk reporter. 1998 bytte han bana och tog sig an att guida organisationer och företag, samt högt uppsatta politiker och andra till synes kända personer att ta sig helskinnade ut ur medias och allmänhetens ibland vassa käftar. För Wisorys medlemmar ges här 5 råd signerade Paul Ronge.

Pauls Ronge – 5 råd inför och när krisen är ett faktum

1. Kommunikationschefen

Kommunikationschefen ska ingå i ledningsgruppen, för det måste finnas en person som har koll på om vi har på fötterna för en granskning.

2. Krisgrupp

Bilda en liten krisgrupp och gör en inventering av hur bolaget verkar i sina olika delar. Gör vi saker som kan ha en miljöpåverkan? Är vår jämställdhetspolitik sjyst och vår produktion hållbar? Var praktisk och handgriplig när ni gör inventeringen och presentera resultatet för ledningsgruppen.

3. Analysera

När krisen är ett faktum, analysera situationen förutsättningslöst utan att inta försvarsposition, vilket är en naturlig mänsklig reaktion. Börja med fokus: ”Vad har vi gjort fel?”. Här kan ni avstå att kommentera externt, mer än att beskriva att situationen analyseras och att ni återkommer.

4. Åtgärda

Så snabbt som möjligt efter att ni kan se felet, åtgärda. Under den här processen har ni fog för att inte prata med media – det har de allra flesta förståelse för. Här är också viktigt att ni besvarar frågan: ”Vad gör vi för att detta inte ska upprepas?

5. Informera

Nu är det dags att börja informera omvärlden. Vanliga frågor som ofta ska besvaras är:  ”Vad har hänt?”, ”Vad har ni gjort åt detta?”, ”Hur mycket av detta är ert fel?” samt: ”Vad gör ni för att detta inte ska hända igen?”. Tänk på att om du lyssnar blir du ofta lyssnad tillbaka på och kan därmed mildra krisen.

I ovan process är kommunikationen naturligtvis av stor vikt. Men det viktigaste är det ni gör, inte det ni säger. Paul beskriver: ”Det får inte vara likt en Disneyfilm där det skjuts hejvilt på fötterna medan du/ni hoppar runt för att undvika att bli träffad”. Han fortsätter: ”Därför är det av största vikt att krisgruppen arbetar kontinuerligt jämte pressinformatören.”

Vi tackar Paul varmt för en intressant inblick i hur att bäst rusta bolagets kommunikation vid kris – och ännu hellre att undvika krisen! Liksom alla Wisory-rådgivare har Paul en förmåga att ”gå igenom skärmen” när han digitalt delar med sig av kunskaper, inspiration och tips.


Article image - Del 4 - Ditt 'hej' räddar liv!

Del 4 – Ditt ’hej’ räddar liv!

-Charbel Gabro

Prestation ger relation

Hur lätt är det att prestera om du inte ges chansen att visa vad du går för? Charbel Gabro beskriver att hans egna prestationer har lett till goda relationer och han understryker vikten av detta, såväl personligen som professionellt.

Det är därför Charbel outtröttligt arbetar för en ökad integration i samhället. För att vara det hopp och den bro som leder en människa till bättre val. Han drar en parallell till de nyliga upploppen med stenkastning av islamister där hundratals poliser har skadats. 

”Hade detta skett när jag var ung så hade jag tyvärr också varit med och kastat stenar. Trots att jag kommer från en kristen familj. Utanförskapet gör hemska saker med oss. De som kastar stenar ska med stenarna istället bygga broar mellan människorna.”

Kvinnliga förebilder räddningen

För Charbel var kvinnorna räddningen. Med fem systrar och, som han beskriver: ’framförallt mamma’, lärde sig Charbel tidigt att det är okej att vara sårbar. Genom kvinnliga förebilder kom Charbel i kontakt med scenen, den plats där han trivs bäst och kan påverka. ’Kvinnorna runt mig byggde min bro och hjälpte mig att skapa min trampolin.’

Hur tar vi vara på den professionella kompetensen från Ukraina?

Åter till ursprungsfrågan: “Hur tar vi bäst tillvara på den kompetens som tillgängliggörs genom de aktuella flyktingströmmarna från Ukraina?” Charbel menar att med integration behöver man bryta ner frågan till: ”Vem har vi framför oss?” Han understryker att det inte innebär att göra skillnad på människans värde beroende på exempelvis hudfärg. Han förklarar: ”Det handlar om hur nära du är svenska värderingar, inte hur du ser ut. Vi måste våga nyansera samtalen, våga prata om våra fördomar och sluta vara rädda. Annars blir det en farlig tystnadskultur.”

Ja invandring kostar. Från Ukraina kommer dock många färdigutbildade, beskriver Charbel. Kompetens behöver förnyas och om vi inte tar oss an den kompetens som erbjuds oss så kommer det kosta oss mer i förlängningen. ”Det finns visst jobb i Sverige, men det saknas broar för ombordstigning.”

Med ursprung från Syrien beskriver Charbel vikten av språket. ”Det största språket i världen är inte arabiska, inte heller svenska – men kroppsspråket. Och svenskarna måste ta första steget. De inflyttade vågar inte, de känner sig redan så konstiga. Inkludering och att få vistas i svensk miljö och lära sig svenska system ger integration. Det tar tid, men det går. Motsatsen kostar betydligt mer. Människor behöver rustas med både kunskaper och inspiration.”

5 tips från Charbel Gabro om att ta tillvara på utländsk kompetens

  1. Välj ut 4–5 olika tjänster inom bolaget. Vad i tjänsterna kan göras till ett enkelt jobb? Skala ner till enskilda mindre arbetsuppgifter som kan erbjudas en nyanländ – eller en ungdom – en fot in på arbetsmarknaden. Detta kallas ”Moderna beredskapsjobb”
  2. Börja med att inkludera en (1) person. Efterhand kan ni erbjuda fler, men det är bra att vänja in såväl organisationen som den nya kollegan.
  3. Måste man verkligen vara flytande i svenska språket, fungerar det inte med engelska? Eller för all del, med världens största språk – kroppsspråket. 
  4. Fundera på hur din bekantskapskrets ser ut. Vilka umgås du med och hur stor är mångfalden i denna krets? Du kommer både dejta och rekrytera utifrån hur du ser ut. Vill du ha en bredare mångfald i ditt företag så börjar det med ditt privatliv. Detta är vad integration och inkludering handlar om.
  5. Inkluderande rekrytering. Våga tänka utanför boxen. ”Den som vågar smaka nya kryddor vinner rikedom i mångfalden”.

Ett hej kan betyda skillnaden

Avslutningsvis samtalar vi kring hur alla kan bidra med enkla medel. Det finns flera mentorprogram där man kan bidra med tid och/eller ekonomiskt bidrag. Charbel vill dock bryta ner det ännu mer, slipa ner tröskeln till inga ursäkter återstår. Han lyfter betydelsen av ett ’hej’ till en främmande person i kassakön på mataffären, eller ute på promenaden.

”Vad betyder ett hej till någon som inte förväntar sig det? Ett hej bygger broar. Idag vet jag också att ett hej kan rädda liv. Sakta och säkert. Sten för sten bygger vi ett inkluderande samhälle”, avslutar Charbel. 


Samtliga Insightsskribenter är rådgivare på Wisory och tillgängliga för individuella videosessioner

Besök profilen för att lära känna rådgivaren lite mer och boka ditt personliga videorådgivningstillfälle.

Boka nu!

Thomas Spångberg

Säljdirektör Microsoft

Politisk osäkerhet i omvärlden och en global lågkonjunktur ställer allt högre krav på distinkt affärsnytta från de digitala investeringarna. Att kunna påvisa kostnadsbesparingar och tydlig ROI blir en central fråga för alla. Thomas är den internationella säljdirektören som fått många utmärkelser för sin otroliga förmåga att engagera andra. Han brinner för att bygga och leda internationella säljteam och bidra till andras framgång. Det kan handla om säljprocesser, expansion, men även om arbetsplatsmiljö, ledarskap och mötesteknik. Allt med avstamp i digitala möjligheter. Vår verklighet förändras i en takt vi aldrig hade kunnat förutspå och det gäller att hänga med. Thomas har stor erfarenhet av att bygga team och skala affärer över hela Europa och det har också gett honom stor insyn i olika kulturer och länder.

Boka nu!
Christer Brasta - wisory profile image
Boka nu!

Christer Brasta

Kulturstrateg och Transformationsledare

Under ett antal år satt Christer i företagsledningen på Volvo IT och var global kommunikationsdirektör där han ledde ett team på närmare 20 personer i sju länder. Att leda ett team med så många olika nationaliteter var en rejäl utmaning och samtidigt fantastiskt roligt och lärorikt att växa tillsammans som team.

Boka nu!
charbel gabro - wisory profile image
Boka nu!

Charbel Gabro

Integrationist och Inkluderingshandledare

Charbel är mannen som tillbringar sina dagar med att få oss att börja diskutera och ta integrationsfrågor på allvar. Han avdramatiserar kulturmöten mellan människor genom att skaka om, ställa de viktiga frågorna och på ett pedagogiskt sätt få oss att förstå och börja agera. Charbel kan ge dig verktygen till det sårbara och ärliga ledarskapet bortom fasaderna. Under årens lopp har Charbel utvecklat sin egen samtalsmetodik för att få framför allt unga män att lyssna in och dela med sig. Jämställd och jämlik - vet du skillnaden? Boka en session med Charbel för att reda ut begreppen.

Boka nu!
paul ronge- profilbild - wisory
Boka nu!

Paul Ronge

Senior PR & Krishanteringsexpert

Efter 23 år inom journalistiken på redaktionerna för Folket, A-pressen, Rapport, Aftonbladet och Expressen bytte Paul bana och har nu arbetat lika många år som PR-konsult med specialisering på medieträning, rådgivning och krishantering.

Boka nu!
Jenny Lundström - Wisory profile image
Boka nu!

Jenny Lundström

Passionerad, affärsinriktad ledarskapsrådgivare med fokus på självledarskap och emotionell intelligens (EQ)

När du behöver en certifierad coach, inom ledarskap och Emotionell Intelligens (EQ), eller en rådgivare som har stor erfarenhet av näringslivet och som lärt sig mycket om livet är Jenny rätt person för dig. Efter att ha arbetat som VD, försäljningschef, affärsområdeschef och verksamhetsutvecklare har hon stor erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling, vilket gör att hon snabbt kan sätta sig in i din situation och skapa resultat tillsammans med dig. Hon är övertygad om att när du växer som ledare, växer även företaget. Utöver detta arbetar hon även med ledarskapsutveckling och arbetar även som rådgivare till företag och entreprenörer.

Boka nu!

[ssba-buttons]