Gruppdynamik

På Wisorys plattform hittar du några av Sveriges ledande rådgivare och konsulter inom Gruppdynamik. Boka videomöte idag.

Behöver du hjälp att hitta rätt rådgivare?

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt rådgivare för dina specifika behov.

  • Kommunala och politiskt styrda organisationer
  • Högpresterande ledningsgrupp
  • Senior chefscoachning
Läs mer och boka

  • Framtidens HR
  • Digitaliserade arbetsplatser
  • HR + AI
Läs mer och boka

  • Ledarskap – utmaningar i ledarrollen, ledarskapsbehov för situation, grupp och individ
  • Grupputveckling – gruppdynamik, kommunikation, tillskapande, psykologisk trygghet
  • Konflikthantering – medling och konfliktlösning, förebyggande, kompetensutveckling i ämnet
Läs mer och boka