Riskerar du att begränsas av ditt mindset?

Jag vill inspirera andra att utvecklas inom olika områden och för att lyckas krävs det mod -mod att våga titta på sig själv och mod att våga ta ett steg i en ny riktning. En förutsättning för utveckling är också att vi tror att vi kan förändras.

Den amerikanska psykologen Carol Dweck skriver i sin bok Mindset-du blir vad du tänker om vilken betydelse vårt mindset har för förändring. Mindset handlar om vår uppfattning om oss själva och hur vi medvetet och omedvetet ser på våra förmågor. Vårt synsätt påverkar hur vi agerar, lever och mår. Dweck beskriver att det finns två olika mindset: statiskt och dynamiskt.

Det statiska innebär att vi tror att de flesta förmågor är medfödda: ’jag är som jag är och kan inte ändra mig’, oavsett om det handlar om humör, social förmåga, matlagning eller bollsinne. Främst vill vi då bevisa att vi är smarta och har talang. Vi vill undvika misstag och ägnar oss helst åt sådant som vi redan kan, eftersom vi varken tror att vi kan påverka, kommer att utvecklas eller att det lönar sig att anstränga sig. Detta mindset riskerar att göra oss passiva och hjälplösa.

Det dynamiska innebär att vi tror att vi föds med vissa förmågor, vilka kan utvecklas och förbättras genom träning. Misstag ingår när vi ska lära oss något nytt. Detta mindset gör oss mer aktiva och ansvarstagande eftersom vi tror att vi kan påverka och utvecklas, att ansträngning lönar sig. När vi flyttar fokus från resultat till utveckling förändrar vi inte bara vårt eget utan också andras fokus runt omkring oss.

Även om vårt mindset är en del av vår personlighet går det att förändra, men det är först när vi förstår att det finns två olika förhållningssätt som vi förstår att vi har ett val.

Steg 1- Reflektera över ditt eget mindset

Riskerar du att begränsa din egen utveckling? Ett första steg är att fundera över ’hur gör jag?, ’varför gör jag så?’ och ’skulle jag kunna göra på något annat sätt?’

 • Tror du att förmågor kan utvecklas eller tror du att vi är som vi är och att saker blir som de blir?
 • Vågar du prova nya saker?
 • Vågar du göra misstag? När de inträffar, tänker du ’jag är misslyckad’ eller ’jag misslyckades’?
 • Hur reagerar du på motgångar? Blir du passiv och känner dig maktlös eller tar du nya tag?
 • Uppmärksammar du mest den som fort uppnår ett uppsatt mål eller den som anstränger sig, försöker igen eller provar något nytt? Det vi uppmärksammar är det vi kommer få se mer av.
 • Vilka människor omger du dig med? Vågar de ifrågasätta dig? Sporrar de dig att utvecklas?

Steg 2- Utveckla ett dynamiskt mindset

Vi kan uppmuntra till ett dynamiskt mindset både på arbetsplatsen och hemma genom att:

 • Skapa en atmosfär av tillit, inte ständig bedömning
 • Inspirera andra att gilla att lära sig nya saker
 • Visa att skicklighet är något vi kan träna oss till
 • Fokusera på ansträngning och framsteg, inte bara resultat
 • Prata om strategier för utveckling: studieteknik, struktur och ihärdighet
 • Berätta om egna misstag och vad de har lärt oss
 • Själva vara förebilder

Titta gärna på Carol Dwecks TED-talk för mer inspirationSamtliga Insightsskribenter är rådgivare på Wisory och tillgängliga för individuella videosessioner

Besök profilen för att lära känna rådgivaren lite mer och boka ditt personliga videorådgivningstillfälle.

malin thurezon - wisory profile photo
Boka nu!

Malin Thurezon

Föräldrarådgivare som ger välmående medarbetare

Vårt föräldraskap har större inflytande på vårt arbetsliv än vi tror. Malin möter ofta ambitiösa medarbetare som söker professionella utmaningar, men har svårt att hänga med i svängarna på hemmaplan. Är du också bra på att planera och delegera på arbetet, men kör 'quick fixes' och curlar på hemmaplan? Av Malin får du råd och verktyg för mer hållbara förhållningssätt. När du går från tjafs och tjat till samarbete hemma ökar samtidigt ditt fokus och din produktivitet på arbetet.

Boka nu!

[ssba-buttons]