Att reflektera – Drömledarskapet #2

  1. Du behöver kännas närvarande
  2. Du behöver reflektera ofta
  3. Du behöver lyssna
  4. Du behöver känna dig själv
Wisory Insights blog - Svante Randlert - Att reflektera - article image

Utan spaning – ingen aning!

Många säger till mig att det inte finns tid att reflektera. Jag vill påstå att många inte har tid för reflektion, för att man inte har just reflekterat. Denna onda cirkeln är det lätt att hamna i för evigt. Du får dock aldrig tid, om du inte tar dig tid. På samma sätt som att du måste sätta människor i centrum för ditt ledarskap, och får aldrig sluta lägga tid på att förstå vad som händer i din omvärld, och hur det påverkar människan. 

Alla vi kan instämma om att det blivit många nya normer på grund av Corona-krisen. Ju mer informations-intensivt och föränderligt vårt arbetsliv blir på grund av det som hänt sista tiden, desto större blir behovet av reflektion. På grund av att världen förändras snabbare än någonsin, så förändras ditt beslutsunderlag lika snabbt. Allt det där som du drog slutsatser kring innan Corona, det stämmer ju inte längre.

Den där kalkylen som låg till grund för investeringsbeslutet, den gick upp i rök. Medarbetaren som skulle utföra uppdraget blev av med sitt jobb. Detta gör att du ständigt behöver hålla upp blicken, titta framåt och spana vad som sker runt omkring dig.

Om vi ska ta oss från att omsätta input till output, då behövs reflektion däremellan.

För om vi inte hinner reflektera över hur vår input förändrar vårt arbete, hur ska vi då kunna påverka och förbättra vår output? Framgångsrika ledarskapsegenskaper i framtiden handlar därför om att se helheter och att utveckla våra värderingar så att kartorna vi navigerar efter är lika sammankopplade som den verklighet vi lever i. Du behöver därför lyssna mer, förstå mer och släppa fram dina medarbetares tankar mer.

Det är först när vi reflekterar som vi processar, analyserar och utvärderar det vi tar in. Genom reflektion blir sambandet mellan orsak och verkan tydligt och leder till ett mer medvetet handlande. Det hjälper oss också att bli mer medvetna om invanda mönster för att kunna variera oss. Och variation är helt nödvändigt för lärande. Därför är reflektion i förlängningen lika avgörande. 

Det är därför en gång för alltid, dags att få in tänkartid i kalendern. Boka nu in halvtimmeslånga villkorslösa, agendalösa, planlösa reflektionsmöten med dig själv i din kalender. Tillfällen varje vecka som endast är avsedda för reflektion. Eller varför inte varje dag? Andas in, andas ut och reflektera. Det gör en enorm skillnad. Reflektion kommer att hjälpa dig till ökad effektivitet, bättre fokus och en mer hållbar prestation.

Gör du som alla andra och som du alltid gjort, då får du samma resultat som alla andra och som du alltid haft.


Samtliga Insightsskribenter är rådgivare på Wisory och tillgängliga för individuella videosessioner

Besök profilen för att lära känna rådgivaren lite mer och boka ditt personliga videorådgivningstillfälle.

Boka nu!

Svante Randlert

Business and People Advisor

Gotländsk 3-barnspappa som är en av Nordens mest anlitade rådgivare med över 150 föredrag per år. Han har genom åren hjälpt hundratals organisationer och tiotusentals chefer.

Boka nu!

[ssba-buttons]