Att övertyga – Drömledarskapet #4 

  1. Du behöver ha drömmar
  2. Du behöver kommunicera
  3. Du behöver tala klarspråk
  4. Du behöver vara tydlig
Wisory Insights blog - Svante Randlert - Att övertyga - article image

Alla kan försöka att kommunicera – men alla är inte kommunikativa

Människor har olika viljor, känslor, förutsättningar för förståelse, tankar och agerar olika. Skickliga ledare får önskvärda beteenden att fortplanta sig i organisationen med hjälp av tydlig kommunikation.

Definitionen av en kommunikativ ledare är en person som integrerar och involverar sina medarbetare i beslutsfattandet genom dialog och återkoppling. Kom ihåg att information är envägs och monolog, samtidigt som att kommunikation är tvåvägs och dialog.

Förmågan att kunna skapa och kommunicera visioner blir därför avgörande, oavsett vad det handlar om. Att leda med visioner för att få med medarbetarens både hjärta och mage blir allt viktigare. Martin Luther King-testet är ett bra verktyg för dig som ledare. Säg ”I have a dream…” och fyll i med det du vill åstadkomma.

Vi ser nu en renässans för den kommunikativa övertygande ledaren. Den auktoritära chefen, som står och skriker och pekar med hela handen och försöker övertala mottagarna, blir som tur är mer och mer sällsynt och dessutom mindre och mindre framgångsrik.

Från att bli missförstådd och att inte förstå, till att förstå så att du sedan kan bli förstådd.

Du behöver reflektera kring hur många gånger du börjar ett möte med att lyssna in? Och hur många gånger börjar du med att berätta hur saker ligger till? Och frågar sedan slentrianmässigt i slutet på mötet ”Har alla förstått?” innan du rusar vidare till nästa möte? Surprise! Det var du som inte förstod.

För sedan börjar alla brandsläckningar. Sedan kommer alla följdfrågor. Om vi istället hade lagt krutet på att förstå våra medarbetare mer, skulle risken för att vi sedan blir missförstådda ha minskat.

  • Tydlighet = Trygghet
  • Otydlighet = Otrygghet

Trygghet har alltid varit en hörnpelare i goda relationer och välmående för mänskligheten. Det var viktigt på arbetsplatser och i relationer för årtionden sedan, och det är lika viktigt idag. Definitionen av trygghet förändras däremot med tiden.

När du är otydlig skapar det otrygghet och utrymme för tvivel. Otrygghet är grogrunden för förlorat engagemang och tillit. När du å andra sidan är tydlig, med både det bra och det dåliga, skapas en trygghet och en känsla av kontroll. Det handlar både om vad du säger och vad du inte säger.

Det är till och med alltid bättre att vara tydlig att det nu är otydligt och du inte vet, än att inte säga någonting alls. Att upplevas som tydlig med att någonting just nu är otydligt, kan vara ett av dina viktigaste verktyg för att skapa trygghet, även under osäkerhet och förändring.

Den största delen av min tid som rådgivare ägnar jag åt att hålla föredrag. Jag får ofta frågan av ledare som känner sig obekväma framför större grupper, om mina bästa tips för att tala inför en grupp människor. Här kommer avslutningsvis mina tre viktigaste tips från föreläsaren i mig till ledaren i dig:

  1. Människor glömmer ofta vad som sägs, men de glömmer aldrig hur du fick dem att känna sig. Fakta informerar, känslor berör. Det blir sällan bra utveckling om det inte är utmanande och underhållande.
  2. Kommunikation är ett verktyg, men hammaren gör inte snickaren. Börja alltid med att läsa på om och förstå de människor du ska kommunicera med. Du behöver kunna uttrycka dig på ett sätt som mottagaren förstår, för att du ska kunna skapa insikter hos mottagaren.
  3. Det är mottagaren, inte avsändaren, som avgör om budskapet har varit tydligt. Fokusera inte på vad som ska lämna munnen utan istället på vad som ska träffa lyssnarens hjärna, hjärta och mage. 

Ska ni få effekt så behöver ni även börja ta bort saker ni vill säga. Människor kan inte vara konstant mottagliga. Vi kan inte fylla våra dagar med information, bara för att verktygen finns.

Hälften så mycket, blir dubbelt så bra!


Samtliga Insightsskribenter är rådgivare på Wisory och tillgängliga för individuella videosessioner

Besök profilen för att lära känna rådgivaren lite mer och boka ditt personliga videorådgivningstillfälle.

Boka nu!

Svante Randlert

Business and People Advisor

Gotländsk 3-barnspappa som är en av Nordens mest anlitade rådgivare med över 150 föredrag per år. Han har genom åren hjälpt hundratals organisationer och tiotusentals chefer.

Boka nu!

[ssba-buttons]