Varför som organisation

1

Wisory ger personligt stöd i en tid av förändring

Världen förändras ständigt – men det har aldrig gått fortare än nu. Detta ställer helt nya krav på företag och deras ledare. Det kommer att krävas nya tankesätt, ny kunskap och nya beteenden för att nå organisationens mål. Vi behöver alla därför lära om och lära nytt för att kunna hantera en mer föränderlig och osäker framtid. Det har de flesta organisationer redan insett. Problemet är att dagens utbud av kompetensutveckling och stöd till organisationer och deras ledare är inte tillräckligt bra. Lärandet är allt för ofta inte tillräckligt specifikt, personligt eller anpassningsbart.

De insatser som görs, ger helt enkelt inte tillräckligt stor effekt.

2

Wisory ger snabb och smidig tillgång till expertis

Wisorys plattform ger alla organisationer snabb och smidig tillgång till expertis genom att matcha kunder som behöver kloka råd med rätt expert. Därefter sätter vi dem i direkt kontakt genom videomöten som anpassas efter kundens specifika behov. Genom att på detta sätt erbjuda mer individuellt specifikt anpassat ledarskapsstöd och affärsrådgivning, hjälper vi organisationer och ledare att prestera bättre, åstadkomma mer och kontinuerligt utvecklas.

3

Wisory skapar bättre effekt

Det som Wisory erbjuder ger bättre effekt och skapar mer konkurrenskraftiga organisationer. Vi hjälper organisationer och ledare att prestera bättre, åstadkomma mer samt kontinuerligt utvecklas. Våra kunder både vill och kan tillämpa de mottagna råden de får av våra bollplank. Som ett resultat av detta utvecklas och förbättras ledarnas förmågor, och organisationens förutsättningar att uppnå sina mål och resultat.

Varför Wisory?

Varför branschen behöver tänka om

  • Endast 25 procent av kompetensutvecklingen idag har effekt (McKinsey)
  • 70 procent anser att erbjudandet för lärande och utveckling inte räcker till, inte är relevant eller att lärmetoderna inte passar dagens arbete (CEB)
  • En internationell metaanalys av 190 studier om ledarutveckling visar att 72 procent av deltagarna inte använder sin nya kunskap i jobbet (KI)

Vad vi erbjuder organisationer

  • ”The go to place” för ledarutveckling och affärsrådgivning.

Utmaningen

  • Det tar för mycket tid att hitta relevant kompetens och skräddarsy den efter våra ledares behov.
  • Företag står inför en värld där förändringstakten ökar snabbt.
  • De behöver en lösning som kan hjälpa dem att bli mer konkurrenskraftiga.

Lösningen

  • Ämnen som är relevanta för deras specifika affärsbehov
  • Insikter, översikter och omedelbar tillgång till expertis
  • Effektivare utveckling av ledarprestationer