Era alternativ

Problemet

Dagens rådgivnings-, utbildnings- och stödtjänster för ledare är inte tillräckligt effektiva.

Lösningen

Vi erbjuder snabb, enkel och smidig tillgång till expertis genom videomöten.

Värdet

Bättre ledare. Bättre organisationer. Bättre resultat.

  • Hela 80% av världens företagsledare anser att innovationstakten bör öka inom ”learning and development”. (World Economic Forum)
  • 2 av 3 av HR-cheferna anger att säkerställa och bygga kompetens är den viktigaste prioriteringen under de kommande åren. (Gartner)
  • 86% av cheferna över hela världen anger lärande som det viktigaste området för att bygga konkurrenskraft framåt. (Deloitte)

Wisory är the go to place för ledare som behöver snabb och enkel tillgång till expertis.
Vi erbjuder individanpassad ledarutveckling och affärsrådgivning genom videomöten.

Get Started – kom igång med Wisory på ett enkelt och smidigt sätt med utvalda ledare

Wisory kan användas på löpande basis eller vid enstaka behov. I vårt startpaket ingår det tre sessioner per ledare. Vi rekommenderar att ni utser minst tre personer som får tillgång till expertis. Vi utvärderar er upplevelse genomgående och skapar den fortsatta planen tillsammans utifrån era behov och er upplevelse.

1

Subscription: löpande ledarutveckling

Våra löpande prenumerationstjänster ofta används som ett komplement till organisationens ledarutbildningar, som ett alternativ till coach/mentorprogram eller som ett förbättringsverktyg mellan medarbetarundersökningar.

2

Multiple Sessions: Enstaka affärsrådgivning

Enstaka rådgivningssessioner kan till exempel vara bra när du i stunden behöver snabba praktiska råd inom ett expertisområde, eller få nya perspektiv och bollplank på affärskritiska fokusområden.

Wisory – tål att jämföras

The Traditional Way

The Wisory Way


Sällan och mycket per gång

Ofta och lite per gång

Oflexibelt, fast upplägg

Anpassningsbart

Generellt

Individanpassat

Övergripande behov

Specifika behov

Utbildningsfokuserat

Träningsfokuserat

Coach/lärarecentrerat

Bollplank/expertis-centrerat

Grupplärande

1:1-lärande

Wisory gör pusslet komplett

Ledare behöver tillgång till olika expertiser som de kan lita på. Det är därför som många ledare idag letar efter ett komplement till traditionella coacher och mentorer och årliga ledarskapskurser. Många söker även ett alternativ till de sedvanliga konsultbolagen som gärna vill sälja många timmar, även när du vill ha ett snabbt svar på en fråga här och nu. Vissa söker även ett bra medel för att nå målen på sina utvecklingsområden utifrån medarbetarundersökningarna.

Det är därför vi har skapat Wisory.

Omdömen från våra användare

+70

Net Promoter Score

Skala: -100 till 100

Vad vi mäter: Hur sannolikt är det att användarna kommer att rekommendera tjänsten till deras vänner eller kollegor.

4,8

Förväntansuppfyllnad

Skala: 1 – 5

Vad vi mäter: Hur bra användarna anser att sessionen motsvarat deras förväntningar.

99,2%

Motivationsindex

Skala: 0 – 100%

Vad vi mäter: Hur många av användarna som känner sig mer motiverade efter sessionen, samt vill tillämpa de mottagna råden.