• Sofia Svahn

  • Arbetsgivarvarumärke (EVP)
  • CSRD
  • Digitalisera HR-processer
  • Förändringsledning
  • Hållbarhet
  • Hållbarhetsramverk
  • HR
  • Inkludering
  • Inkludering, jämställdhet och mångfald
  • Integration
  • integration och mångfald
  • Kultur- och ledarramverk
  • Kulturutveckling
  • Organisation
  • Organisationsförändringar
  • Organisationsutveckling
  • Social Hållbarhet
  • Styrelse
  • Styrelsearbete
 • Adam Brännström

  • Affärsnytta
  • Chefsutmaningar
  • Effektiv ledningsgrupp
  • Gruppdynamik
  • Grupputveckling
  • Offentlig verksamhet
  • Praktisk ledarskapsutveckling
  • Psykologisk trygghet
  • Self efficacy – förmåga att hantera nya och oväntade situationer
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Utveckla offentliga organisationer
 • Elena Aylott

  • Employer branding
  • Engagemang
  • Förändringskommunikation 
  • Företagskultur
  • HR
  • HR / Organisation
  • HR-business
  • HR-ekonomi
  • Internkommunikation
  • Kommunikation
  • Krishantering
  • Personal branding
 • Lisa Åkesson

  • Beteendeförändring
  • Hållbar arbetsmiljö
  • Hållbar livsstil
  • Hållbarhet
  • Hälsa
  • Kommunikativt ledarskap
  • Öppen och lärande kultur
  • Prestationspsykologi
  • Prestigelös och transparent samverkan
  • Psykologisk trygghet
  • Självledarskap – personlig utveckling
 • Lisa Hällbrink

  • Affärsmodeller and kundvärde
  • Affärsutveckling
  • Förändringsledarskap
  • Hållbarhet
  • Internationellt ledarskap
  • Personal- och lämplighetsfrågor
  • Risk- och successionsplanering – två viktiga frågor för en styrelse och ledares fokus
  • Värderingsstyrt ledarskap
 • Patrik Reman

  • AI + HR
  • Digitaliserade arbetsplatser
  • Effektivt ledarskap
  • Evidensbaserad forskning
  • Framtidens HR
  • Framtidens HR & rekrytering
  • Gruppdynamik
  • Kompetensförsörjning
  • LEAN-tänkande
  • Strategisk HR
 • Elizabeth Kuylenstierna

  • Beteenden
  • Genomförande
  • Gruppdynamik
  • Grupputveckling
  • Handledare | The Human Element
  • Kommunikation
  • Konflikthantering
  • Ledarskapsbehov
  • Ledarskapsträning
  • Motstånd
  • UGL-handledare
 • Charlotte Hågård

  • Employer branding
  • LinkedIn
  • Personal branding
  • Självledarskap
  • Småbolagsutveckling
 • Mansur ’Manne’ Köyluoglu

  • Aktivitetsbaserade arbetsplatser
  • Arbetssätt
  • Digital kompetens
  • Distansarbete
  • Effektiva möten
  • Google Workspace
  • Hållbar arbetsmiljö
  • Hållbar struktur
  • Hållbart arbetsliv – stressprevention
  • Lägre sjukfrånvaro
  • Lagring och filhantering
  • Microsoft 365-paketet
  • Prioritering
  • Självledarskap
  • Stresshantering
  • Time management
 • Lina Hedin

  • Engagemang
  • Framtidssäkra
  • Krishantering
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Organisationsutveckling
  • Psykologisk trygghet
  • Teamutveckling
  • Tillväxt
  • Trycktålighet